Wolbórka stowarzyszenie wędkarskie w Czarnocinie ogłoszenia galeria trofea dyżury regulamin kontakt statut
 

Regulamin

 
 

REGULAMIN WAŻNY OD 17-04-2016 ROKU
STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „WOLBÓRKA” W CZARNOCINIE OBOWIĄZUJĄCY OD 01-01-2014r


1. Osobą uprawnioną do wędkowania jest osoba , która posiada przy sobie legitymację członkowską z wklejonym zdjęciem i opłaciła stosowne składki oraz zaewidencjonowała swą bytność nad zbiornikiem w karcie ewidencyjnej długopisem.


2. Wędkowanie dozwolone jest na dwie wędki lub spiningowanie na jedną wędkę. Wędkowanie dozwolone jest na zbiorniku nr 1 od wpływu wody z rzeki 100m od strony ulicy , na grobli między zbiornikami-do oczyszczalni ścieków. Na zbiorniku nr 2 na całym jego brzegu.. Spiningowanie dozwolone jest wokół obydwóch zbiorników oraz z wyspy (tzw, spacerowej) połączonej mostem pływającym z brzegiem.


3. W ramach dwóch wędek członka Stowarzyszenia , na jedną wędkę może łowić osoba towarzysząca w jego obecności i na jednym stanowisku . Suma złowionych ryb przez obydwie osoby jest taka sama jak by łowiła jedna osoba. Za czyny popełnione na łowisku przez osobę towarzyszącą odpowiada członek Stowarzyszenia z którym ta osoba przybyła .


4. Pierwszeństwo do wędkowania ma osoba , która pierwsza przybyła na dane stanowisko.


5. Odległość stanowiska do wędkowania od drugiego stanowiska wynosi minimum 10 metrów, rozstaw wędek nie może być większy niż 4 metry wyłączając połów metodą „na żywca” jeżeli sąsiednie stanowisko jest wolne. Spiningowanie dozwolone jest wokół obydwóch zbiorników minimum 20 metrów od stanowisk stacjonarnych (chyba że wędkarz znajdujący się na takim stanowisku pozwoli łowić bliżej jego wędek), oraz z wyspy spacerowej.


6. Zezwala się na łowienie ryb na obydwóch zbiornikach od świtu do zmierzchu i od zmierzchu do świtu 15 razy w miesiącu przy czym w karcie połowu wpisujemy łowiąc od świtu do zmierzchu np. 25 D , natomiast łowiąc od zmierzch do świtu np. 25 N. Jeżeli wędkarz chce łowić w jednym dniu i w dzień i w nocy zobowiązany jest wpisać w karcie połowu wpis w dwóch rubrykach np. (25 D i poniżej 25N) lub (25 N i 26 D ). Jeśli podczas takiego wędkowania wędkarz złowi 2 duże ryby i nie opuści stanowiska przed łowieniem w następnej porze dnia celem zawiezienia złowionych ryb do domu , to suma złowionych ryb w obydwóch porach dnia czyli w dzień i w nocy jest taka sama jak podczas jednego wędkowania czyli 2 duże ryby i 4 małe i 10 okoni. Każda duża ryba , która znajduje się w siatce powinna być natychmiast wpisana w karcie połowu w odpowiedniej rubryce


7. Wędkarz , który złowi drugą dużą rybę zobowiązany jest do opuszczenia stanowiska i zakończenia połowu lub wypuszczenia tej ryby do wody w celu dalszego połowu. Nie zezwala się na zamienianie wczwśniej złowionych ryb , które znajdują się w siatce.


8. Limit złowionych dużych ryb w ciągu jednego roku wynosi 40 sztuk. od 1 stycznia 2021 r 30 szt rocznie

8.a. Za posiadanie w siatce ryb niewymiarowych lub nie wpisanie ich w karcie połowu wykluczenie ze STOWARZYSZENIA bez możliwości powrotu.


9. Zezwala się na połów ryb pod lodem na jedną wędkę , od świtu do zmierzchu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.. Otwór wywiercony w lodzie nie może być większy niż 15cm.


10. Wędkujący zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie stanowiska w trakcie i po zakończeniu wędkowania.


11. Złowione ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w siatkach (nie mogą to być siatki metalowe) z pałąkami o długości minimum 60 cm zanurzonych w całości w wodzie.


12. Wszelkie wykroczenia spowodowane na łowisku przez wędkarza pociągają konsekwencje dyscyplinarne również wędkarzy , którzy to widzieli i nie reagowali.


13. Wędkarz , który przybył na łowisko i dokonał wpisu w karcie połowu MA OBOWIĄZEK PODEJŚĆ DO NAJBLIŻSZE WEDKARZA (do 100m) I POKAZAC MU TEN WPIS.


14 Wędkarz , który zamierza wędkować nocą a nie jest tej nocy osobą dyżurującą MA OBOWIĄZEK ODNALEŹĆ KOORDYNATORA I POWIADOMIĆ GO O SWOJEJ OBECNOŚCI LUB POWIADOMIĆ GO TELEFONICZNIE.(Jeżeli tego nie zrobi będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne)
nr tel. koordynatora: 513 036 631. Telefon ten jest czynny od 1 kwietnia do 31 października.


15. Dyżury nocne rozpoczynają się od 1.kwietnia i trwają do powstania lodu lub gdy nie ma pokrywy lodowej do 31 marca następnego roku.
Osoby dyżurujące mają obowiązek znajdować się na zbiorniku nr 1 i północnej stronie zbiornika nr 2 (od strony sołectwa Zamość) i przy najmniej 3 razy w ciągu nocy zrobić obchód wokół zbiorników, a także kilka razy w ciągu tygodnia opłynąć zbiorniki łódką z użyciem kotwicy (która znajdować się będzie obok strażnicy. Silnik , kapoki i akumulator wraz z prostownikiem będzie posiadał koordynator) . Koordynator cały powierzony mu sprzęt przekazuje następnemu koordynatorowi i kwituje to swoim podpisem na Sprawozdaniu z dyżurów. Sprawozdanie powinno być dostarczone w ciągu 7 dni do któregoś członka Zarządu. Osoby dyżurując powinny tak podzielić się dyżurami aby każdej nocy było kilku dyżurująchch. Za podział osób dyżurujących odpowiedzialny jest koordynator. JEŻELI DYŻURUJĄCY ODEJDĄ DO DOMU PRZED ŚWITEM DYŻUR NIE BĘDZIE ZALICZONY. KOORDYNATOR ODPOWIADA ZA PRAWIDŁOWE PEŁNIENIE DYŻURÓW. JEŻELI NASTĘPNEJ NOCY KOORDYNATOR NIE MOŻE BYĆ NA DYŻURZE PRZEKAZUJE SWOJE OBOWIĄZKI INNEMU WĘDKARZOWI I TEJ NOCY TO ON ODPOWIEDZIALNY JEST ZAPRAWIDŁOWE PEŁNIENIE DYŻURU. W przypadku gdy w sprawozdaniu będzie wpisana osoba a nie będzie jej na łowisku to konsekwencje tego ponosi koordynator.Istnieje możliwość zamiany dyżurów pomiędzy wędkarzami z innych grup. Istnieje możliwość dobrowolnej wpłaty w wysokości 100zł/noc dla wędkarzy którzy nie byli na nocnym dyżurze.Każdy wędkarz ma obowiązek dyżurowania min 4 noce w okresie od 1 kwietnia do 31 października a także jedną noc w każdym miesiącu od 1 listopada do 31 marca jeżeli nie ma pokrywy lodowej.Nieobecność jednej nocy = 1 miesiąc zawieszenia, 2 noce=2 miesiące zawieszenia,3 noce=3 miesiące zawieszenia , 4 noce= wydalenie ze Stowarzyszenia. Nieobecność na dyżurach w miesiącach od listopada do 31 marca skutkuje takimi samymi zawieszeniami jak w okresie letnim,tj. za kazdy nieodbyty dyżur=1 miesiąc zawieszenia. Wedkarz,który został ukarany karą zawieszenia w połowach odbywa swą karę w miesiącach od kwietnia do października. Każdy wędkarz ma obowiązek dyżurowania min. 4 noce w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a także pół nocy w każdym miesiącu od 1 listopada do 31 marca (od zmierzchu do północy lub od północy do świtu) jeżeli nie ma pokrywy lodowej. Podział grupy odbywa się w sposób: do północy pierwszych pięciu wędkarzy, po północy reszta. Następny miesiąc odwrotnie tj. pierwszych pięciu wędkarzy po północy, reszta do północy. Na zmianę kolejności pojedynczego wędkarza może wyrazić zgodę tylko koordynator wpisując to w sprawozdaniu z dyżuru przed jego rozpoczęciem tj. o zmierzchu.


16. Młodzież od 7 do 16 roku życia może otrzymać kartę członkowską płacąc 50% stawki rocznej i wpisowej. Mogą oni wędkować na jedną
wędkę i tylko w obecności osoby pełnoletniej i obowiązuje ich połowa limitu złowionych ryb .Aby otrzymać kartę młodzieżową musi być pisemna zgoda rodziców.


17. Z dyżurów zwolnieni są wędkarze , którzy nie ukończyli 18-go rokużycia oraz ci którzy przekroczyli 70 lat. Ze sprzątania zwolnieni są tylko wędkarze , którzy ukończyli 70 lat.


18. Każdy wędkarz powinien posiadać na łowisku podbierak w celu wyłowienia na brzeg każdej złowionej ryby. Do siatki wędkarskiej
trafiają tylko ryby wymiarowe , złowione zgodnie ze sztuką wędkarską i są własnością wędkarza.


19. RYBY ZŁOWIONE PODCZAS NOCNYCH DYŻURÓW SĄ WPISYWANE DO REJESTRU POŁOWU.


20. OD DNIA 23-06-2019 r ZOSTAJE PRZYWRÓCONY POLÓW RYB PRZY UŻYCIU ZDALNIE STEROWANEJ ŁÓDKI ZANĘTOWEJ. ŁODKI SĄ DOZWOLONE TYLKO NA ZBIORNIKU NR 2. WĘDKARZ UŻYWAJĄCY ŁODKI ZANĘTOWEJ MUSI MIEC WPIS W KARCIE POLOWU DL-dzień łódka lub NŁ-noc łódka, PONADTO KORZYSTAJĄC Z ŁÓDKI ZANĘTOWEJ WĘDKARZ NIE MOŻE ZABRAC Z ŁOWISKA ZADNEJ ZŁOWIONEJ RYBY. JEDNOCZEŚNIE ŁOWIĄCW DZIEŃ LUB W NOCY PRZY POMOCY ŁÓDKI ZANĘTOWEJ I POZOSTAJĄC NA ŁOWISKU NA NASTĘPNY DZIEŃ LUB NOC NIE MOZE ROBIC WPISU ZE W DALSZYM CIĄGU WĘDKUJE BEZ ŁODKI.21. KARP 70cm i więcej wraca z powrotem do wody
RYBY DUŻE:                                                                                        INNE RYBY:
JAŹ........wym. ochronny 25cm
KARP...........--…………… .40 cm                                                      - PŁOĆ.....WYM OCHRONNY….20cm
AMUR .........--……...... 50 cm                                                             TOŁPYGA................40cm
KLEŃ ......................... 30 cm                                                              BOLEŃ .................40cm- 4 szt
SZCZUPAK ............... 50 cm                                                              OKOŃ...................15cm-10szt
SANDACZ .................50 Cm                                                              LESZCZ.............. ..30cm
SUM ............................70 cm                                                            WZDRĘGA----------------20 cm
JESIOTR ................ ..70 cm-1szt/miesiąc                                          KARAŚ SREB…………………-------bez wymiaru
WĘGORZ ..................50 cm                                                               CERTA.................. 30cm
MIĘTUS----------------- 40 CM                                                               PSTRĄG……………-------------30cm / 2 szt
LIN……………..........35CM –
Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdłuższego końca płetwy ogonowej. Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby i 4 inne + 10 okoni (łącznie 6 sztuk + 10 okoni) , jeżeli nie łowimy dużych ryb to 6 sztuk innych + 10 okoni w ciągu jednego pobytu na łowisku.
Na terenie zbiornika zabrania się:
a. zostawiania samochodów nie dalej jak 3m od drogi dojazdowej na zbiorniku nr 2
b. zanęcania i wędkowania przy pomocy środków pływających
c. wynajmu karty członkowskiej i karty połowu na rzecz innego członka Stowarzyszenia lub osoby postronnej.
d. Obierania ryb na terenie obydwu zbiorników i w ich sąsiedztwie
e. Łowienia ryb , którymi zarybiono zbiorniki przez okres 30 dni lub inny czas podany przez Zarząd na tablicach
ogłoszeń.
f.
g. „Doławiania” –wędkarz , który opuścił stanowisko nie może ponownie powrócić do łowienia ryb w danym dniu z wyjątkiem
nocnego łowienia co zaznaczamy w karcie w odpowiedniej rubryce.
h. Łowienia w stanie nietrzeźwym (wędkarze , których wygląd będzi wskazywał na nadmierne spożycie alkoholu będą usuwani dyscyplinarnie ze Stowarzyszenia bez możliwości powrotu).
i. Jeżdżenie po grobli samochodem , oraz nadmiernego nęcenia ryb
j. Łowienia na groblach betonowych i w odległości do 20m od tych grobli
k. Wspólne przechowywanie przez wędkarzy ryb w jednej siatce.
l. Łowienia więcej niż na jeden haczyk na jednej wędce , łowienia metodą :szarpaka” . -------
ł. Wędkowania z wysp (oprócz spiningowania z wyspy spacerowej ) i palenia ognisk
o. Wszczynania kłótni , używania obraźliwych słów i przekleństw oraz wzajemnych pomówień.
p. Zabrania się rzucania niedopałków papierosów na stanowisku i do wody.
Okresy ochronne połowu ryb:
-szczupaka w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia , -sandacza w okresie od 1 stycznia do 31 maja
-suma w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca , - węgorza od 15 czerwca do 15 lipca ,
-MIĘTYSA OD 1 GRUDNIA DO 29 LUTEGO , -oraz ryb prawnie chronionych
Za naruszenie niniejszego regulaminu członkowie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną do wykluczenia włącznie i przepadku
wpłaconych składek . Dotyczy to również osób będących pod ich opieką.
Nazwiska osób ukaranych będą udostępnione na tablicach ogłoszeń.
Zarząd może udzielić kar w postaci:
1.Upomnienie
2.zawieszenie w połowie ryb (najniższa kara to zakaz połowu przez 10 kolejnych dni , czyli wykreślamy 10 kolejnych rubryk w karcie poł)
3.Wydalenie ze Stowarzyszenia za dalsze nie przestrzeganie regulaminu.
4. Osoba dwukrotnie zawieszana w połowach przy następnym złamaniu regulaminu zostaje wydalona ze Stowarzyszenia automatycznie. Każdy wędkarz zobowiązany jest do czynnego udziału w zawodach wędkarskich , czynie społecznym i Walnym Zebraniu Członków.
Wędkarz nie biorący udziału w czynie , Walnym Zebraniu lub zawodach wędkarskich nie może w tym czasie wędkować na żadnym ze zbiorników.
W stosunku do wędkarzy łamiących te postanowienia będą wyciągane dotkliwe kary. Istnieje możliwość wysłania swego pełnomocnika na Walne Zebranie Członków lub czyn społeczny. Nie odbycie czynu społecznego może być zastąpione wpłaceniem ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 50 zł. Płatne w ciągu 30 dni.
PRAWO DO KONTROLI OSÓB WĘDKUJĄCYCH MA KAŻDY CZŁONEK STOWARZYSZENIA.
Nr.Konta Bankowego :
Stowarzyszenie Wędkarskie „Wolbórka” w Czarnocinie
P.B.S. Tomaszów Mazowiecki
Filia Czarnocin Nr 37 8985 0004 0080 0894 1257 0001
UWAGA:>Każdy wędkarz ma obowiązek opłacić składkę roczną na następny rok kalendarzowy do dnia 30 września roku poprzedzającego.
Np. (składka za 2009 r jest płacona do 30 września 2008r. Od 1 października będzie naliczana opłata za zwłokę w wysokości 150zł. Nie zapłacenie składki rocznej do 31 grudnia jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia Wędkarskiego "WOLBÓRKA".
SKŁADKA ROCZNA WYNOSI 250 ZŁ , WPISOWE DLA WĘDKARZY Z POZA TERENU GMINY 300ZŁ (MIESZK. GMINY WPISOWE 150)

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO "WOLBÓRKA”
W CZARNOCINIE

ZMIANY W REGULAMINIE:

1. OD DNIA 23-06-2019 r ZOSTAJE PRZYWRÓCONY POLÓW
RYB PRZY UŻYCIU ZDALNIE STEROWANEJ ŁÓDKI
ZANĘTOWEJ. ŁODKI SĄ DOZWOLONE TYLKO NA
ZBIORNIKU NR 2. WĘDKARZ UŻYWAJĄCY ŁODKI ZANĘTOWEJ MUSI MIEC WPIS W KARCIE POLOWU DL-dzień łódka lub NŁ-noc łódka, PONADTO KORZYSTAJĄC Z ŁÓDKI ZANĘTOWEJ WĘDKARZ NIE MOŻE ZABRAC Z ŁOWISKA ZADNEJ ZŁOWIONEJ RYBY. JEDNOCZEŚNIE ŁOWIĄCW DZIEŃ LUB W NOCY PRZY POMOCY ŁÓDKI ZANĘTOWEJ I POZOSTAJĄC NA ŁOWISKU NA NASTĘPNY DZIEŃ LUB NOC NIE MOZE ROBIC WPISU ZE W DALSZYM CIĄGU WĘDKUJE BEZ ŁODKI.

2. OD 1 -04-2020 ROKU NASTĄPI ZMIANA DYŻURÓW NOCNYCH, GRUPY DYŻURUJĄCE BĘDĄ BARDZIEJ LICZEBNE I KAŻDY WĘDKARZ BĘDZIE MIAŁ DO ODBYCIA JEDEN DYŻUR W MIESIĄCU.

3. ZNOSIMY ZAKAZ WCHODZENIA DO WODY W CELU ZARZUCENIA WĘKI.ZAKAZ NIE OBOWIĄZUJE OD 23-06-201

4. INFORMUJEMY ŻE OBOWIĄZUJE CALKOWITY ZAKAZ PRZENOSZENIA ŻYWYCH RYB W SIATKACH , TORBACH ITP. ŻYWE RYBY MOŻNA PRZENOSIĆ TYLKO W POJEMNIKACH Z WODĄ. W INNYM PRZYPADKU NALEŻY UŚMIERCIĆ RYBE NA STANOWISKU, NADAL JEDNAK OBOWIAZUJE ZAKAZ PATROSZENIA RYB NA LOWISKU I W JEGO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY.

5. WEDKARZ , KTÓRY ZLOWIŁ RYBY W CIĄGU DNIA I MA JE WPISANE W KARTE POŁOWU A CHCE ZOSTAC BEZPOŚREDNIO NA NOC ABY MÓGŁ NADAL WEDKOWAC POWINIEN ZGŁOSIC SIE DO KOORDYNATORA I POKAZAC MU WPIS, TO SAMO ODNOSNIE WEDKOWANIA W NOCY I ZOSTANIA BEZPOSREDNIO NA DZ

NR KONTA STOWARZYSZENIA: 37 8985 0004 0080 0894 1257 0001

 

INOWY REGULAMIN

REGULAMIN POŁOWU RYB  STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „WOLBÓRKA” W CZARNOCINIE WAŻNY OD 1 SIERPNIA -2021 ROKU

STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „WOLBÓRKA” W CZARNOCINIE OBOWIĄZUJĄCY OD 01,08,2021 r
1. Osobą uprawnioną do wędkowania jest osoba , która posiada przy sobie legitymację członkowską z wklejonym zdjęciem i opłaciła stosowne składki oraz zaewidencjonowała swą bytność nad zbiornikiem w karcie ewidencyjnej długopisem.
2. Wędkowanie dozwolone jest na dwie wędki lub spiningowanie na jedną wędkę. Wędkowanie dozwolone jest na zbiorniku nr 1 od wpływu wody z rzeki 100m od strony ulicy , na grobli między zbiornikami-do oczyszczalni ścieków. Na zbiorniku nr 2 na całym jego brzegu.. Spiningowanie dozwolone jest wokół obydwóch zbiorników oraz z wyspy (tzw, spacerowej) połączonej mostem pływającym z brzegiem.
3. W ramach dwóch wędek członka Stowarzyszenia , na jedną wędkę może łowić osoba towarzysząca w jego obecności i na jednym stanowisku . Suma złowionych ryb przez obydwie osoby jest taka sama jak by łowiła jedna osoba. Za czyny popełnione na łowisku przez osobę towarzyszącą odpowiada członek Stowarzyszenia z którym ta osoba przybyła .Osoba towarzyszącą nie może byc osoba , która wcześniej była wydalona z naszego Stowarzyszenia..
4. Pierwszeństwo do wędkowania ma osoba , która pierwsza przybyła na dane stanowisko.
5. Odległość stanowiska do wędkowania od drugiego stanowiska wynosi minimum 10 metrów, rozstaw wędek nie może być większy niż 4 metry wyłączając połów metodą „na żywca” jeżeli sąsiednie stanowisko jest wolne. Spiningowanie dozwolone jest wokół obydwóch zbiorników minimum 20 metrów od stanowisk stacjonarnych (chyba że wędkarz znajdujący się na takim stanowisku pozwoli łowić bliżej jego wędek), oraz z wyspy spacerowej.
6. Zezwala się na łowienie ryb na obydwóch zbiornikach od świtu do zmierzchu i od zmierzchu do świtu 15 razy w miesiącu przy czym w karcie połowu wpisujemy łowiąc od świtu do zmierzchu np. 25 D , natomiast łowiąc od zmierzch do świtu np. 25 N. Jeżeli wędkarz chce łowić w jednym dniu i w dzień i w nocy zobowiązany jest wpisać w karcie połowu wpis w dwóch rubrykach np. (25 D i poniżej 25N) lub (25 N i 26 D ). Jeśli podczas takiego wędkowania wędkarz złowi 2 duże ryby musi opuścić  stanowisko lub druga złowiona rybe wypuscic do wody. Każda duża ryba , która znajduje się w siatce powinna być natychmiast wpisana w karcie połowu w odpowiedniej rubryce
8.  Limit złowionych dużych ryb w ciągu jednego roku wynosi 30 sztuk.
9.  Zezwala się na połów ryb pod lodem na jedną wędkę , od świtu do zmierzchu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.. Otwór wywiercony w lodzie nie może być większy niż 15cm.
10.  Wędkujący zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie stanowiska w trakcie i po zakończeniu wędkowania.
11.  Złowione ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w siatkach (nie mogą to być siatki metalowe) z pałąkami o długości minimum 60 cm zanurzonych w całości w wodzie.
12.  Wszelkie wykroczenia spowodowane na łowisku przez wędkarza pociągają konsekwencje dyscyplinarne również wędkarzy , którzy to widzieli i nie reagowali.
13.  Wędkarz , który przybył na łowisko i dokonał wpisu w karcie połowu MA OBOWIĄZEK PODEJŚĆ DO NAJBLIŻSZE WEDKARZA (do 100m) I POKAZAC MU TEN WPIS.
14.  Wędkarz , który zamierza wędkować nocą a nie jest tej nocy osobą dyżurującą MA OBOWIĄZEK ODNALEŹĆ KOORDYNATORA I POWIADOMIĆ GO O SWOJEJ OBECNOŚCI LUB POWIADOMIĆ GO TELEFONICZNIE.(Jeżeli tego nie zrobi będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne)
15. Dyżury nocne rozpoczynają się od 1.kwietnia i trwają do powstania lodu lub gdy nie ma pokrywy lodowej do 31 marca następnego roku.
Osoby dyżurujące mają obowiązek znajdować się na zbiorniku nr 1 i północnej stronie zbiornika nr 2 (od strony sołectwa Zamość) i przy najmniej 3 razy w ciągu nocy zrobić obchód wokół zbiorników ..  Sprawozdanie powinno być dostarczone w ciągu 7 dni do kol Kosiady Jarka wysyłają sms. . Od 1 kwietnia 2022 roku dyżury będą 1 noc w miesiącu dla każdego wędkarza.
>JEŻELI DYŻURUJĄCY ODEJDĄ DO DOMU PRZED ŚWITEM DYŻUR NIE BĘDZIE ZALICZONY. KOORDYNATOR ODPOWIADA ZA PRAWIDŁOWE PEŁNIENIE DYŻURÓW.

. W przypadku gdy w sprawozdaniu będzie wpisana osoba a nie będzie jej na łowisku to konsekwencje tego ponosi koordynator.Istnieje możliwość zamiany dyżurów pomiędzy wędkarzami z innych grup. Istnieje możliwość dobrowolnej wpłaty w wysokości 100zł/noc dla wędkarzy którzy nie byli na nocnym dyżurze. .  Nieobecność na dyżurach w miesiącach od listopada do 31 marca skutkuje takimi samymi zawieszeniami jak w okresie letnim,tj. za kazdy nieodbyty dyżur=1 miesiąc zawieszenia. Wedkarz,który został ukarany karą zawieszenia w połowach odbywa swą karę w miesiącach od kwietnia do października.
16.Młodzież od 7 do 16 roku życia może otrzymać kartę członkowską płacąc 50% stawki rocznej i wpisowej. Mogą oni wędkować na jedną
wędkę i tylko w obecności osoby pełnoletniej i obowiązuje ich połowa limitu złowionych ryb .Aby otrzymać kartę młodzieżową musi być pisemna zgoda rodziców.
17.  Z dyżurów zwolnieni są wędkarze , którzy nie ukończyli 18-go rokużycia oraz ci którzy przekroczyli 70 lat. Ze sprzątania zwolnieni są   tylko wędkarze , którzy ukończyli 70 lat
18.  Każdy wędkarz powinien posiadać na łowisku podbierak w celu wyłowienia na brzeg każdej złowionej ryby. Do siatki wędkarskiej
trafiają tylko ryby wymiarowe , złowione zgodnie ze sztuką wędkarską i są własnością wędkarza.

 19.   RYBY ZŁOWIONE PODCZAS NOCNYCH  DYŻURÓW SĄ WPISYWANE DO REJESTRU POŁOWU.

20.   NIE ZEZWALA  SIE  NA WEDKOWANIA PRZY POMOCY ŁÓDEK ZDALNIE STEROWANYCH I INNYCH SRODKÓW PŁYWAJĄYCH ORAZ DRONÓW LATAJĄCYCH ITP. OD 1,01,2022r.

21.    PODCZAS KOSZENIA TRAWY WEDKARZ MUSI UDOSTEPNIC SWOJE STANOWISKO DLA KOSIARKI(USUNĄC WĘDKI I CAŁY SPRZĘT, NIE STOSOWANIE SIĘ DO TEGO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ZAWIESZENIEM W POŁOWACH.

22.   ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POŁOWU SUMA ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z PREZESEM LUB OSOBĄ WYZNACZONĄ PRZEZ ZARZĄD.  W JEDNYM DNIU MOGĄ PLYWAC MAX 2 ŁODKI WIOSŁOWE LUB Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM PO JEDNEJ NA KAŻDYM  ZBIORNIKU. MOŻNA UZYWAC ZESTAWÓW NA SUMA. ZŁOWIONEGO SUMA WPISUJEMY DO KARTY POŁOWU LECZ NIE JEST ON LICZONY DO 30 SZT DUZYCH RYB.

 

 

 

 

 

 

RYBY   DUZE

WYMIAR

RYBY INNE

WYMIAR

KARP

40cm

TOŁPYGA

40 cm

AMUR

50 cm

BOLEŃ

40 cm

SZCZUPAK

50 cm

OKOŃ------10 szt

15 cm-10szt/dziennie

SANDACZ

50 cm

LESZCZ  --2szt

40 cm  -2sz/dziennie

KLEŃ

30 cm

KARAS SREBRNY

-------

SUM

70 cm

KARAS ZŁOCISTY

20 cm

JESIOTR

70 cm

CERTA

30 cm

WĘGORZ

50 cm

PSTRĄG ----2 szt

30 cm  -2 szt /dziennie

MIĘTUS

40 cm

WZDREGA

20 cm

LIN

35 cm

PŁOĆ

--------

 

 

JAŹ

25cm

KARP O WYMIARZE

70cm    I   WIĘCEJ    WRACA    Z

   POWROTEM     DO

WODY


Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdłuższego końca płetwy ogonowej. Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby i 4 inne + 10 okoni (łącznie 6 sztuk + 10 okoni) , jeżeli nie łowimy dużych ryb to 6 sztuk innych + 10 okoni w ciągu jednego pobytu na łowisku.
Na terenie zbiornika zabrania się:
--zanęcania i wędkowania przy pomocy środków pływających . Maksymalna ilośc zanęty podczas jednego polowu to 5 litrów
--wynajmu karty członkowskiej i karty połowu na rzecz innego członka Stowarzyszenia lub        osoby postronnej.
--obierania ryb na terenie obydwu zbiorników i w ich sąsiedztwie
--łowienia w stanie nietrzeźwym (wędkarze , których wygląd będzi wskazywał na nadmierne spożycie alkoholu będą usuwani   dyscyplinarnie ze Stowarzyszenia bez możliwości powrotu).
--Wspólne przechowywanie przez wędkarzy ryb w jednej siatce.
--Łowienia więcej niż na jeden haczyk na jednej wędce , łowienia metodą :szarpaka” . -------

--Wędkowania z wysp (oprócz spiningowania z wyspy spacerowej )
--Wszczynania kłótni , używania obraźliwych słów i przekleństw oraz wzajemnych pomówień.

Okresy ochronne połowu ryb:

szczupaka w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia    

 

- węgorza od 15 czerwca do 15 lipca   

 

sandacza w okresie od 1 stycznia do 31 maja

 

 

 

suma w okresie od 1 stycznia do 31 maja            

 

 

 

MIĘTYSA OD 1 GRUDNIA DO 29 LUTEGO        

 

oraz ryb prawnie chronionych
 

 

  - Za naruszenie niniejszego regulaminu członkowie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną do wykluczenia włącznie i przepadku
wpłaconych składek . Dotyczy to również osób będących pod ich opieką.  Nazwiska osób ukaranych będą udostępnione na tablicach ogłoszeń.     Zarząd może udzielić kar w postaci:

1.Upomnienie
2.zawieszenie w połowie ryb (najniższa kara to zakaz połowu przez 10 kolejnych dni , czyli wykreślamy 10 kolejnych rubryk w karcie poł)
3.Wydalenie ze Stowarzyszenia za dalsze nie przestrzeganie regulaminu.
4. Osoba dwukrotnie zawieszana w połowach przy następnym złamaniu regulaminu zostaje wydalona ze Stowarzyszenia automatycznie. Każdy wędkarz zobowiązany jest do czynnego udziału w zawodach wędkarskich , czynie społecznym i Walnym Zebraniu Członków.
Wędkarz nie biorący udziału w czynie , Walnym Zebraniu lub zawodach wędkarskich nie może w tym czasie wędkować na żadnym ze zbiorników.
W stosunku do wędkarzy łamiących te postanowienia będą wyciągane dotkliwe kary. Istnieje możliwość wysłania swego pełnomocnika na Walne Zebranie Członków lub czyn społeczny. Nie odbycie czynu społecznego może być zastąpione wpłaceniem ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 100 zł. Płatne w ciągu 30 dni. Do dnia wpłaty wędkarz jest zawieszony w polowach.
PRAWO DO KONTROLI OSÓB WĘDKUJĄCYCH MA KAŻDY CZŁONEK STOWARZYSZENIA.
UWAGA:>Każdy wędkarz ma obowiązek opłacić składkę roczną na następny rok kalendarzowy do dnia 30 września roku poprzedzającego.
Np. (składka za 2009 r jest płacona do 30 września 2008r. Od 1 października będzie naliczana opłata za zwłokę w wysokości 150zł. Nie zapłacenie składki rocznej do 31 grudnia jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia Wędkarskiego "WOLBÓRKA".

SKŁADKA ROCZNA WYNOSI 250 ZŁ , WPISOWE DLA WĘDKARZY Z POZA TERENU GMINY 300ZŁ (MIESZK. GMINY WPISOWE 150) 

 

Znajdź nas Tuszyńska 11/10, Czarnocin 97-318

 
 
DANE


Stowarzyszenie wędkarskie "Wolbórka" w Czarnocinie
Tuszyńska 11/10
Czarnocin 97-318CZYNNE W GODZINACH


Czynne poniedziałek - piątek
W godzinach 800 - 21 00
 
RODO I REGULAMINPolityka prywatności Polityka prywatności
Wykonanie ActivePage.pl