Wolbórka stowarzyszenie wędkarskie w Czarnocinie ogłoszenia galeria trofea dyżury regulamin kontakt statut
 

Regulamin

 
 

REGULAMIN WAŻNY OD 17-04-2016 ROKU
STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „WOLBÓRKA” W CZARNOCINIE OBOWIĄZUJĄCY OD 01-01-2014r


1. Osobą uprawnioną do wędkowania jest osoba , która posiada przy sobie legitymację członkowską z wklejonym zdjęciem i opłaciła stosowne składki oraz zaewidencjonowała swą bytność nad zbiornikiem w karcie ewidencyjnej długopisem.


2. Wędkowanie dozwolone jest na dwie wędki lub spiningowanie na jedną wędkę. Wędkowanie dozwolone jest na zbiorniku nr 1 od wpływu wody z rzeki 100m od strony ulicy , na grobli między zbiornikami-do oczyszczalni ścieków. Na zbiorniku nr 2 na całym jego brzegu.. Spiningowanie dozwolone jest wokół obydwóch zbiorników oraz z wyspy (tzw, spacerowej) połączonej mostem pływającym z brzegiem.


3. W ramach dwóch wędek członka Stowarzyszenia , na jedną wędkę może łowić osoba towarzysząca w jego obecności i na jednym stanowisku . Suma złowionych ryb przez obydwie osoby jest taka sama jak by łowiła jedna osoba. Za czyny popełnione na łowisku przez osobę towarzyszącą odpowiada członek Stowarzyszenia z którym ta osoba przybyła .


4. Pierwszeństwo do wędkowania ma osoba , która pierwsza przybyła na dane stanowisko.


5. Odległość stanowiska do wędkowania od drugiego stanowiska wynosi minimum 10 metrów, rozstaw wędek nie może być większy niż 4 metry wyłączając połów metodą „na żywca” jeżeli sąsiednie stanowisko jest wolne. Spiningowanie dozwolone jest wokół obydwóch zbiorników minimum 20 metrów od stanowisk stacjonarnych (chyba że wędkarz znajdujący się na takim stanowisku pozwoli łowić bliżej jego wędek), oraz z wyspy spacerowej.


6. Zezwala się na łowienie ryb na obydwóch zbiornikach od świtu do zmierzchu i od zmierzchu do świtu 15 razy w miesiącu przy czym w karcie połowu wpisujemy łowiąc od świtu do zmierzchu np. 25 D , natomiast łowiąc od zmierzch do świtu np. 25 N. Jeżeli wędkarz chce łowić w jednym dniu i w dzień i w nocy zobowiązany jest wpisać w karcie połowu wpis w dwóch rubrykach np. (25 D i poniżej 25N) lub (25 N i 26 D ). Jeśli podczas takiego wędkowania wędkarz złowi 2 duże ryby i nie opuści stanowiska przed łowieniem w następnej porze dnia celem zawiezienia złowionych ryb do domu , to suma złowionych ryb w obydwóch porach dnia czyli w dzień i w nocy jest taka sama jak podczas jednego wędkowania czyli 2 duże ryby i 4 małe i 10 okoni. Każda duża ryba , która znajduje się w siatce powinna być natychmiast wpisana w karcie połowu w odpowiedniej rubryce


7. Wędkarz , który złowi drugą dużą rybę zobowiązany jest do opuszczenia stanowiska i zakończenia połowu lub wypuszczenia tej ryby do wody w celu dalszego połowu. Nie zezwala się na zamienianie wczwśniej złowionych ryb , które znajdują się w siatce.


8. Limit złowionych dużych ryb w ciągu jednego roku wynosi 40 sztuk. od 1 stycznia 2021 r 30 szt rocznie

8.a. Za posiadanie w siatce ryb niewymiarowych lub nie wpisanie ich w karcie połowu wykluczenie ze STOWARZYSZENIA bez możliwości powrotu.


9. Zezwala się na połów ryb pod lodem na jedną wędkę , od świtu do zmierzchu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.. Otwór wywiercony w lodzie nie może być większy niż 15cm.


10. Wędkujący zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie stanowiska w trakcie i po zakończeniu wędkowania.


11. Złowione ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w siatkach (nie mogą to być siatki metalowe) z pałąkami o długości minimum 60 cm zanurzonych w całości w wodzie.


12. Wszelkie wykroczenia spowodowane na łowisku przez wędkarza pociągają konsekwencje dyscyplinarne również wędkarzy , którzy to widzieli i nie reagowali.


13. Wędkarz , który przybył na łowisko i dokonał wpisu w karcie połowu MA OBOWIĄZEK PODEJŚĆ DO NAJBLIŻSZE WEDKARZA (do 100m) I POKAZAC MU TEN WPIS.


14 Wędkarz , który zamierza wędkować nocą a nie jest tej nocy osobą dyżurującą MA OBOWIĄZEK ODNALEŹĆ KOORDYNATORA I POWIADOMIĆ GO O SWOJEJ OBECNOŚCI LUB POWIADOMIĆ GO TELEFONICZNIE.(Jeżeli tego nie zrobi będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne)
 


15. Dyżury nocne rozpoczynają się od 1.kwietnia i trwają do powstania lodu lub gdy nie ma pokrywy lodowej do 31 marca następnego roku.
Osoby dyżurujące mają obowiązek znajdować się na zbiorniku nr 1 i północnej stronie zbiornika nr 2 (od strony sołectwa Zamość) i przy najmniej 3 razy w ciągu nocy zrobić obchód wokół zbiorników,  Sprawozdanie powinno być dostarczone codziennie do koordynatora do godz.21(tel. 514 250 954) . Za podział osób dyżurujących odpowiedzialny jest koordynator grupy. JEŻELI DYŻURUJĄCY ODEJDĄ DO DOMU PRZED ŚWITEM DYŻUR NIE BĘDZIE ZALICZONY. KOORDYNATOR ODPOWIADA ZA PRAWIDŁOWE PEŁNIENIE DYŻURÓW.  W przypadku gdy w sprawozdaniu będzie wpisana osoba a nie będzie jej na łowisku to konsekwencje tego ponosi koordynator .Istnieje możliwość zamiany dyżurów pomiędzy wędkarzami z innych grup. Istnieje możliwość dobrowolnej wpłaty w wysokości 100zł/noc dla wędkarzy którzy nie byli na nocnym dyżurze. Opłat trzeba dokonać w ciągu 30 dni. Od dnia 1.04.2022 każdy wędkarz ma obowiązek dyżurowania w nocy 1 raz w miesiącu przez cały rok. W okresie zimowym tj. od 1 pażdziernika  do 31 marca jeżeli nie ma pokrywy lodowej ,dyżury odbywają się przez całą noc. Nieobecność jednej nocy = 1 miesiąc zawieszenia, 2 noce=2 miesiące zawieszenia,3 noce=3 miesiące zawieszenia , 4 noce= wydalenie ze Stowarzyszenia. Nieobecność na dyżurach w miesiącach od pażdżiernika  do 31 marca skutkuje takimi samymi zawieszeniami jak w okresie letnim, tj. za każdy nieodbyty dyżur=1 miesiąc zawieszenia. Wędkarz który został ukarany karą zawieszenia w połowach odbywa swą karę w miesiącach od kwietnia do października. 


16. Młodzież od 7 do 16 roku życia może otrzymać kartę członkowską płacąc 50% stawki rocznej i wpisowej. Mogą oni wędkować na jedną
wędkę i tylko w obecności osoby pełnoletniej i obowiązuje ich połowa limitu złowionych ryb .Aby otrzymać kartę młodzieżową musi być pisemna zgoda rodziców.


17. Z dyżurów zwolnieni są wędkarze , którzy nie ukończyli 18-go rokużycia oraz ci którzy przekroczyli 70 lat. Ze sprzątania zwolnieni są tylko wędkarze , którzy ukończyli 70 lat.


18. Każdy wędkarz powinien posiadać na łowisku podbierak w celu wyłowienia na brzeg każdej złowionej ryby. Do siatki wędkarskiej
trafiają tylko ryby wymiarowe , złowione zgodnie ze sztuką wędkarską i są własnością wędkarza.


19. RYBY ZŁOWIONE PODCZAS NOCNYCH DYŻURÓW SĄ WPISYWANE DO REJESTRU POŁOWU.


20. OD DNIA 23-06-2019 r ZOSTAJE PRZYWRÓCONY POLÓW RYB PRZY UŻYCIU ZDALNIE STEROWANEJ ŁÓDKI ZANĘTOWEJ. ŁODKI SĄ DOZWOLONE TYLKO NA ZBIORNIKU NR 2. WĘDKARZ UŻYWAJĄCY ŁODKI ZANĘTOWEJ MUSI MIEC WPIS W KARCIE POLOWU DL-dzień łódka lub NŁ-noc łódka, PONADTO KORZYSTAJĄC Z ŁÓDKI ZANĘTOWEJ WĘDKARZ NIE MOŻE ZABRAC Z ŁOWISKA ZADNEJ ZŁOWIONEJ RYBY. JEDNOCZEŚNIE ŁOWIĄCW DZIEŃ LUB W NOCY PRZY POMOCY ŁÓDKI ZANĘTOWEJ I POZOSTAJĄC NA ŁOWISKU NA NASTĘPNY DZIEŃ LUB NOC NIE MOZE ROBIC WPISU ZE W DALSZYM CIĄGU WĘDKUJE BEZ ŁODKI.21. KARP 70cm i więcej wraca z powrotem do wody
RYBY DUŻE:                                                                                        INNE RYBY:
JAŹ........wym. ochronny 25cm
KARP...........--…………… .40 cm                                                      - PŁOĆ.....WYM OCHRONNY….20cm
AMUR .........--……...... 50 cm                                                             TOŁPYGA................40cm
KLEŃ ......................... 30 cm                                                              BOLEŃ .................40cm- 4 szt
SZCZUPAK ............... 50 cm                                                              OKOŃ...................15cm-10szt
SANDACZ .................50 Cm                                                              LESZCZ.............. ..30cm
SUM ............................70 cm                                                            WZDRĘGA----------------20 cm
JESIOTR ................ ..70 cm-1szt/miesiąc                                          KARAŚ SREB…………………-------bez wymiaru
WĘGORZ ..................50 cm                                                               CERTA.................. 30cm
MIĘTUS----------------- 40 CM                                                               PSTRĄG……………-------------30cm / 2 szt
LIN……………..........35CM –
Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdłuższego końca płetwy ogonowej. Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby i 4 inne + 10 okoni (łącznie 6 sztuk + 10 okoni) , jeżeli nie łowimy dużych ryb to 6 sztuk innych + 10 okoni w ciągu jednego pobytu na łowisku.
Na terenie zbiornika zabrania się:
a. zostawiania samochodów nie dalej jak 3m od drogi dojazdowej na zbiorniku nr 2
b. zanęcania i wędkowania przy pomocy środków pływających
c. wynajmu karty członkowskiej i karty połowu na rzecz innego członka Stowarzyszenia lub osoby postronnej.
d. Obierania ryb na terenie obydwu zbiorników i w ich sąsiedztwie
e. Łowienia ryb , którymi zarybiono zbiorniki przez okres 30 dni lub inny czas podany przez Zarząd na tablicach
ogłoszeń.
f.
g. „Doławiania” –wędkarz , który opuścił stanowisko nie może ponownie powrócić do łowienia ryb w danym dniu z wyjątkiem
nocnego łowienia co zaznaczamy w karcie w odpowiedniej rubryce.
h. Łowienia w stanie nietrzeźwym (wędkarze , których wygląd będzi wskazywał na nadmierne spożycie alkoholu będą usuwani dyscyplinarnie ze Stowarzyszenia bez możliwości powrotu).
i. Jeżdżenie po grobli samochodem , oraz nadmiernego nęcenia ryb
j. Łowienia na groblach betonowych i w odległości do 20m od tych grobli
k. Wspólne przechowywanie przez wędkarzy ryb w jednej siatce.
l. Łowienia więcej niż na jeden haczyk na jednej wędce , łowienia metodą :szarpaka” . -------
ł. Wędkowania z wysp (oprócz spiningowania z wyspy spacerowej ) i palenia ognisk
o. Wszczynania kłótni , używania obraźliwych słów i przekleństw oraz wzajemnych pomówień.
p. Zabrania się rzucania niedopałków papierosów na stanowisku i do wody.
Okresy ochronne połowu ryb:
-szczupaka w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia , -sandacza w okresie od 1 stycznia do 31 maja
-suma w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca , - węgorza od 15 czerwca do 15 lipca ,
-MIĘTYSA OD 1 GRUDNIA DO 29 LUTEGO , -oraz ryb prawnie chronionych
Za naruszenie niniejszego regulaminu członkowie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną do wykluczenia włącznie i przepadku
wpłaconych składek . Dotyczy to również osób będących pod ich opieką.
Nazwiska osób ukaranych będą udostępnione na tablicach ogłoszeń.
Zarząd może udzielić kar w postaci:
1.Upomnienie
2.zawieszenie w połowie ryb (najniższa kara to zakaz połowu przez 10 kolejnych dni , czyli wykreślamy 10 kolejnych rubryk w karcie poł)
3.Wydalenie ze Stowarzyszenia za dalsze nie przestrzeganie regulaminu.
4. Osoba dwukrotnie zawieszana w połowach przy następnym złamaniu regulaminu zostaje wydalona ze Stowarzyszenia automatycznie. Każdy wędkarz zobowiązany jest do czynnego udziału w zawodach wędkarskich , czynie społecznym i Walnym Zebraniu Członków.
Wędkarz nie biorący udziału w czynie , Walnym Zebraniu lub zawodach wędkarskich nie może w tym czasie wędkować na żadnym ze zbiorników.
W stosunku do wędkarzy łamiących te postanowienia będą wyciągane dotkliwe kary. Istnieje możliwość wysłania swego pełnomocnika na Walne Zebranie Członków lub czyn społeczny. Nie odbycie czynu społecznego może być zastąpione wpłaceniem ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 50 zł. Płatne w ciągu 30 dni.
PRAWO DO KONTROLI OSÓB WĘDKUJĄCYCH MA KAŻDY CZŁONEK STOWARZYSZENIA.
Nr.Konta Bankowego :
Stowarzyszenie Wędkarskie „Wolbórka” w Czarnocinie
P.B.S. Tomaszów Mazowiecki
Filia Czarnocin Nr 37 8985 0004 0080 0894 1257 0001
UWAGA:>Każdy wędkarz ma obowiązek opłacić składkę roczną na następny rok kalendarzowy do dnia 30 września roku poprzedzającego.
Np. (składka za 2009 r jest płacona do 30 września 2008r. Od 1 października będzie naliczana opłata za zwłokę w wysokości 150zł. Nie zapłacenie składki rocznej do 31 grudnia jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia Wędkarskiego "WOLBÓRKA".
SKŁADKA ROCZNA WYNOSI 250 ZŁ , WPISOWE DLA WĘDKARZY Z POZA TERENU GMINY 300ZŁ (MIESZK. GMINY WPISOWE 150)

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO "WOLBÓRKA”
W CZARNOCINIE

ZMIANY W REGULAMINIE:

1. OD DNIA 23-06-2019 r ZOSTAJE PRZYWRÓCONY POLÓW
RYB PRZY UŻYCIU ZDALNIE STEROWANEJ ŁÓDKI
ZANĘTOWEJ. ŁODKI SĄ DOZWOLONE TYLKO NA
ZBIORNIKU NR 2. WĘDKARZ UŻYWAJĄCY ŁODKI ZANĘTOWEJ MUSI MIEC WPIS W KARCIE POLOWU DL-dzień łódka lub NŁ-noc łódka, PONADTO KORZYSTAJĄC Z ŁÓDKI ZANĘTOWEJ WĘDKARZ NIE MOŻE ZABRAC Z ŁOWISKA ZADNEJ ZŁOWIONEJ RYBY. JEDNOCZEŚNIE ŁOWIĄCW DZIEŃ LUB W NOCY PRZY POMOCY ŁÓDKI ZANĘTOWEJ I POZOSTAJĄC NA ŁOWISKU NA NASTĘPNY DZIEŃ LUB NOC NIE MOZE ROBIC WPISU ZE W DALSZYM CIĄGU WĘDKUJE BEZ ŁODKI.

2. OD 1 -04-2020 ROKU NASTĄPI ZMIANA DYŻURÓW NOCNYCH, GRUPY DYŻURUJĄCE BĘDĄ BARDZIEJ LICZEBNE I KAŻDY WĘDKARZ BĘDZIE MIAŁ DO ODBYCIA JEDEN DYŻUR W MIESIĄCU.

3. ZNOSIMY ZAKAZ WCHODZENIA DO WODY W CELU ZARZUCENIA WĘKI.ZAKAZ NIE OBOWIĄZUJE OD 23-06-201

4. INFORMUJEMY ŻE OBOWIĄZUJE CALKOWITY ZAKAZ PRZENOSZENIA ŻYWYCH RYB W SIATKACH , TORBACH ITP. ŻYWE RYBY MOŻNA PRZENOSIĆ TYLKO W POJEMNIKACH Z WODĄ. W INNYM PRZYPADKU NALEŻY UŚMIERCIĆ RYBE NA STANOWISKU, NADAL JEDNAK OBOWIAZUJE ZAKAZ PATROSZENIA RYB NA LOWISKU I W JEGO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY.

5. WEDKARZ , KTÓRY ZLOWIŁ RYBY W CIĄGU DNIA I MA JE WPISANE W KARTE POŁOWU A CHCE ZOSTAC BEZPOŚREDNIO NA NOC ABY MÓGŁ NADAL WEDKOWAC POWINIEN ZGŁOSIC SIE DO KOORDYNATORA I POKAZAC MU WPIS, TO SAMO ODNOSNIE WEDKOWANIA W NOCY I ZOSTANIA BEZPOSREDNIO NA DZ

NR KONTA STOWARZYSZENIA: 37 8985 0004 0080 0894 1257 0001

 

 

NOWY REGULAMIN

Z UPOWAŻNIENIA WALNEGO ZEBRANIA  NOWY REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1.04.2023

1,OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO WĘDKOWANIA JEST OSOBA KTÓRA POSIADA PRZY SOBIE LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ Z WKLEJONYM ZDJĘCIEM

I OPŁACIŁA STOSOWNE SKŁADKI ORAZ ZAEWIDENCJONOWAŁA SWĄ BYTNOŚĆ NAD ZBIORNIKIEM W KARCIE POŁOWU DŁUGOPISEM

2,WĘDKOWANIE DOZWOLONE JEST NA DWIE WĘDKI LUB SPININGOWANIE NA JEDNĄ WĘDKE. WĘDKOWANIE DOZWOLONE JEST NA  ZBIORNIKU 

NR 1 OD WPŁYWU WODY Z RZEKI 100M OD STRONY ULICY. NA GROBLI MIĘDZY ZBIORNIKAMI DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. NA ZBIORNIKU NR 2 

NA CAŁYM JEGO BRZEGU. SPININGOWANIE DOZWOLONE JEST WOKÓŁ OBYDWÓCH ZBIORNIKÓW ORAZ WYSPY SPACEROWEJ POŁĄCZONEJ MOSTEM PŁYWAJĄCYM.

3. W RAMACH DWÓCH WĘDEK CZŁONKA STOWARZYSZENIA NA JEDNĄ WĘDKE MOŻE ŁOWIC OSOBA TOWARZYSZĄCA W JEGO OBECNOŚCI NA JEDNYM STANOWISKU,SUMA ZŁOWIONYCH RYB PRZEZ OBYDWIE OSOBY JEST TAKA SAMA JAK BY ŁOWIŁA JEDNA OSOBA . ZA CZYNY POPEŁNIONE NA ŁOWISKU PRZEZ OSOBĘ TOWARZYSZĄCĄ ODPOWIADA CZŁONEK STOWARZYSZENIA Z KTÓRYM TA OSOBA  PRZYBYŁA. OSOBA KTÓRA ZOSTAŁA USUNIĘTA ZE STOWARZYSZENIA NIE MOŻE ŁOWIĆ JAKO OSOBA TOWARZYSZĄCA 

4.PIERWSZEŃSTWO DO WĘDKOWANIA MA OSOBA KTÓRA PIERWSZA PRZYBYŁA NA DANE STANOWISKO

5.ODLEGŁOŚĆ STANOWISKA DO WĘDKOWANIA OD DRUGIEGI STANOWISKA WYNOSI MIN.10 M .ROZSTAW WĘDEK NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 4 M WYŁĄCZAJĄC POŁÓW METODĄ NA ŻYWCA ,JEŚLI SĄSIEDNIE STANOWISKO JEST WOLNE. SPININGOWANIE DOZWOLONE JEST WOKÓŁ OBYDWÓCH ZBIORNIKÓW MIN. 20M OD STANOWISK STACJONARNYCH(CHYBA ŻE WĘDKARZ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA TAKIM STANOWISKU POZWOLI ŁOWIĆ BLIŻEJ JEGO WĘDEK ) ORAZ Z WYSPY SPACEROWEJ.

6.KAŻDY WĘDKARZ PO PRZYBYCIU NA ŁOWISKO MUSI POSIADAĆ WŁASNĄ SIATKE I PODBIERAK ORAZ BEZWZGLĘDNIE Z NIEGO KORZYSTAĆ PODCZAS WYJMOWANIA RYB Z WODY. BRAK W/W SPRZĘTU NA ŁOWISKU BĘDZIE SKUTKOWAŁO KARAMI (3 M-CE ZAWIESZENIA). KAŻDA ZŁOWIONA RYBA WYMIAROWA JEST WŁASNOŚCIĄ WĘDKARZA 

7. ZEZWALA SIĘ NA ŁOWIENIE RYB NA OBYDWÓCH ZBIORNIKACH OD ŚWITU DO ZMIERZCHU I OD ZMIERZCHU DO ŚWITU 15 RAZY W MIESIĄCU PRZY CZYM W KARCIE POŁOWU WPISUJEMY ŁOWIĄC OD ŚWITU DO ZMIERZCHU NP. 25D NATOMIAST ŁOWIĄC OD ZMIERZCHU DO ŚWITU NP.25N. JEŻELI WĘDKARZ CHCE ŁOWIĆ W DZIEŃ I W NOCY ZOBOWIĄZANY JEST WPISAĆ W KARCIE POŁOWU WPIS W DWÓCH RUBRYKACH NP.25D PONIŻEJ 25N LUB 25N PONIŻEJ 25D.JEŻELI PODCZAS TAKIEGO WĘDKOWANIA WĘDKARZ ZŁOWI 2 DUŻE RYBY I NIE OPUŚCI STANOWISKA PRZED ŁOWIENIEM W NASTĘPNEJ PORZE DNIA CELEM ZAWIEZIENIA ZŁOWIONYCH RYB DO DOMU TO SUMA ZŁOWIONYCH RYB W OBYDWÓCH PORACH DNIA CZYLI W DZIEŃ I NOCY JEST TAKA SAMA JAK PODCZAS JEDNEGO WĘDKOWANIA CZYLI 2 DUŻE RYBY, 4 MAŁE I 10 OKONI. KAŻDA DUŻA RYBA KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W SIATCE POWINNA BYĆ NATYCHMIAST WPISANA W KARCIE POŁOWU W ODPOWIEDNIEJ RUBRYCE.

8.WĘDKARZ KTÓRY WĘDKUJE 1 DZIEŃ LUB 1 NOC PO ZŁOWIENIU DRUGIEJ DUŻEJ RYBY ZOBOWIĄZANY JEST DO OPUSZCZENIA STANOWISKA I ZAKOŃCZENIA POŁOWU LUB WYPUSZCZENIA TEJ RYBY DO WODY W CELU DALSZEGO ŁOWIENIA. NIE ZEZWALA SIĘ NA ZAMIENIANIE  WCZEŚNIEJ ZŁOWIONYCH RYB KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W SIATCE

9. LIMIT ZŁOWIONYCH DUŻYCH RYB W CIĄGU JEDNEGO ROKU WYNOSI 30 SZTUK

10. ZA NIE WPISANIE W KARCIE DATY POŁOWU LUB ZŁOWIONEJ DUŻEJ RYBY BĘDĄ NAŁOŻONE KARY O KTÓRYCH ZDECYDUJE ZARZĄD. ZA POSIADANIE NIE WYMIAROWYCH RYB W SIATCE SKUTKUJE WYKLUCZENIEM ZE STOWARZYSZENIA BEZ MOŻLIWOŚCI POWROTU.

11.ZEZWALA SIĘ NA POŁOW RYB POD LODEM NA JEDNĄ WĘDKE OD ŚWITU DO ZMIERZCHU I WYŁĄCZNIE NA WŁASNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ . OTWÓR WYWIERCONY W LODZIE NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZY NIŻ 15 CM 

12.WĘDKUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO UTRZYMANIA PORZĄDKU W OBRĘBIE STANOWISKA W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZENIU WĘDKOWANIA.

13.ZŁOWIONE RYBY PRZECHOWUJEMY TYLKO I WYŁĄCZNIE W SIATKACH (NIE MOGĄ TO BYĆ SIATKI METALOWE) Z PAŁĄKAMI O ŚREDNICY 40CM ZANURZONYCH W CAŁOŚCI W WODZIE

14.WSZELKIE WYKROCZENIA SPOWODOWANE NA ŁOWISKU PRZEZ WĘDKARZA POCIĄGAJĄ KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE RÓWNIEŻ WĘDKARZY KTÓRZY TO WIDZIELI I MIE REAGOWALI

15.WĘDKARZ KTÓRY ZAMIERZA WEDKOWAĆ NOCĄ A NIE JEST TEJ NOCY OSOBĄ DYŻURUJĄCĄ MA OBOWIĄZEK ODNALEŚĆ KOORDYNATORA I POWIADOMIC GO O SWOJEJ OBECNOŚCI LUB POWIADOMIĆ GO TELEFONICZNIE (JEŻELI TEGO NIE ZROBI BĘDĄ WYCIĄGANE KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE)

16. DYŻURY NOCNE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD 1 KWIETNIA  I TRWAJĄ DO POWSTANIA POKRYWY LODOWEJ LUB GDY NIE MA POKRYWY LODOWEJ DO 31 MARCA NASTĘPNEGO ROKU.DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ NA ZBIORNIKACH NR 1 I PO PÓŁNOCNEJ STRONIE ZBIORNIKA NR 2 OD SOLECTWA ZAMOŚĆ I PRZYNAJMNIEJ 2 RAZY W CIĄGU NOCY ZROBIĆ OBCHÓD WOKÓŁ ZBIORNIKÓW. ZA PODZIAŁ OSÓB DYŻURUJĄCYCH ODPOWIADA KOORDYNATOR GRUPY. KOORDYNATOR GRUPY ZDAJE RAPORTY Z DYŻURÓW DO GODZ 22 W OKRESIE LETNIM NATOMIAST W OKRESIE ZIMOWYM DO GODZ 21. KAŻDY WĘDKARZ DYŻURUJĄCY MA OBOWIĄZEK DOKONAĆ WPISU W KARCIE POŁOWU DATĘ NAWET JAK NIE ŁOWI NA DYŻURZE (MOŻE TO BYĆ W RUBRYCE NP. STYCZEŃ) I KAŻDĄ ZŁOWIONĄ DUŻĄ RYBE .           JEŻELI DYŻURUJĄCY ODEJDĄ DO DOMU PRZED ŚWITEM DYŻUR NIE BĘDZIE ZALICZONY I BĘDZIE SKUTKOWAŁO DWU MIESIĘCZNYM ZAWIESZENIEM LUB DYŻUR BĘDZIE ODROBIONY W INNYM TERMINIE. NIEOBECNOŚCI NA DYŻURACH SKUTKOWAĆ BĘDĄ ZAWIESZENIAMI W POŁOWACH A W PRZYPADKU CZWARTEJ NIEOBECNOŚCI WYDALENIEM ZE STOWARZYSZENIA . WĘDKARZ KTÓRY JEST ZAWIESZONY W POŁOWACH DO MOMENTU ODROBIENIA DYŻURU LUB NIE DOKONAŁ DOBROWOLNEJ WPŁATYW KWOCIE 150 ZL ZA NOC NIE MOŻE ŁOWIĆ NA ZBIORNIKACH. ZAWIESZENIE W POŁOWACH NIE ZWALNIA Z ODBYWANIA DYŻURÓW NOCNYCH . ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY I WYZNACZENIE DATY KOLEJNEGO DYŻURU PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONIE DO KOORDYNATORA DYŻURÓW PIOTR KOZUB TEL. 514 250 954 W GODZ. 15-18

17. MŁDZIEŻ OD 7 DO 16 ROKU ŻYCIA MOŻE OTRZYMAĆ KARTĘ CZŁONKOWSKĄ PŁACĄC 50% STAWKI ROCZNEJ I WPISOWEJ. MOGĄ ONI WĘDKOWAĆ TYLKO NA JEDNĄ WĘDKE I TYLKO W OBECNOŚCI OSOBY PEŁNOLETNIEJ I OBOWIĄZUJE ICH POŁOWA LIMITU ZŁOWIONYCH RYB. ABY OTRZYMAĆ KARTĘ MŁODZIEŻOWĄ MUSI BYĆ PISEMNA ZGODA RODZICÓW

18. Z DYŻURÓW ZWOLNIENI SĄ WĘDKARZE KTORZY NIE UKOŃCZYKI 18 ROKU ŻYCIA ORAZ CI KTÓRZY PRZEKROCZYLI 72 LATA. ZE SPRZĄTANIA ZWOLNIENI SĄ TYLKO WĘDKARZE KTÓRZY UKOŃCZYLI 72 LATA.

19.ZEZWALA SIE NA POŁOW RYB PRZY UŻYCIU ZDALNIE STEROWANEJ ŁÓDKI ZANĘTOWEJ. ŁÓDKI SĄ DOZWOLONE TYLKO NA ZBIORNIKU NR 2. WĘDKARZ UŻYWAJĄCY LÓDKI MUSI MIEĆ WPIS W KARCIE POŁOWU DŁ-DZIEŃ ŁÓDKALUB NŁ- NOC ŁÓDKA, PONADTO KORZYSTAJĄC Z ŁÓDKI ZANĘTOWEJ WĘDKARZ NIE MOŻE ZABRAĆ Z ŁOWISKA ŻADNEJ ZŁOWIONEJ RYBY, JEDNOCZEŚNIE ŁOWIĄC W DZIEŃ LUB W NOCY PRZY POMOCY ŁÓDKI ZANĘTOWEJ I POZOSTAJĄC NA ŁOWISKU NA NASTĘPNY DZIEŃ LUB NOC NIE MOŻE ROBIĆ WPISU ŻE W DALSZYM CIĄGU WĘDKUJE.

20.KAŻDY WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST DO CZYNNEGO UDZIAŁU W ZAWODACH WĘDKARSKICH ,CZYNIE SPOŁECZNYMI W WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW. WĘDKARZ NIE BIORĄCY UDZIAŁU W ZEBRANIU CZŁONKÓW NIE MOŻE W TYM CZASIE WĘDKOWAĆ NA ŻADNYM ZE ZBIORNIKÓW. W STOSUNKU DO WĘDKARZY ŁAMIĄCYCH TE POSTANOWIENIA BĘDĄ WYCIĄGANE DOTKLIWE KARY, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA SWEGO PEŁNOMOCNIKA NA WALNE ZEBRANIE JAK I NA CZYN SPOŁECZNY BĘDĄCY CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA . NIEODBYCIE CZYNU SPOŁECZNEGO MOŻE BYĆ ZASTĄPIONE WPŁACENIEM EKWIWALENTU PIEIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 100 ZŁ. WĘDKARZ KTÓRY NIE DOKONA WPŁATY NIE MOŻE ŁOWIĆ NA ZBIORNIKACH

21.KAŻDY CZŁONEK STOWARZYSZENIA MA OBOWIĄZEK PODDAĆ SIĘ KONTROLI

22.NA POLECENIE STRAŻY WĘDKARSKIEJ KAŻDY WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK O OKAZANIE EKWIPUNKU,NAMIOTU,PRZYCZEP KAMPINGOWYCH,JEDNOŚLADÓW. STRAŻNIK MA PRAWO RÓWNIEŻ SKONTROLOWAĆ POJAZD KTÓRYM WĘDKARZ PRZYBYŁ NA ŁOWISKO ,JEDNOCZEŚNIE STRAŻNIK NIE MA PRAWA DOTYKAĆ W/W PRZEDMIOTÓW

23.NIE PODDANIE SIĘ KONTROLI BĘDZIE SKUTKOWAĆ  AUTOMATYCZNYM USUNIĘCIEM Z LISTY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

24. KAŻDY CZŁONEK STOWARZYSZENIA MA PRAWO DO KONTROLI KAŻDEGO ŁOWIĄCEGO WĘDKARZA NA ŁOWISKU

25.W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE NIE BĘDĄ HONOROWANE PRZEZ ZARZĄD. CHOROBY POTWIERDZONE PRZEZ LEKARZA ZWOLNIENIEM LEKARSKIM CZASOWYM ZWALNIA Z ODBYWANIA DYŻURÓW NOCNYCH KTÓRE TRZEBA ODROBIĆ W INNYM TERMINIE 

26. WYMIARY OCHRONNE RYBY DUŻE;

KARP 40CM-70 CM I POWYŻEJ DO WODY

AMUR 50CM- 90CM

SZCZUPAK 50CM-80 CM

SANDACZ 50CM-80CM

JESIOTR 100CM

LIN 35 CM-55 CM

SUM 70 CM

WĘGORZ 50CM

MIĘNTUS 40 CM

INNE RYBY;

KARAŚ ZŁOCISTY- ZAKAZ ZABIERANIA

KARAŚ SREBRZYSTY-BEZ WYMIARU

PŁOĆ 20 CM

TOŁPYGA 40 CM

BOLEŃ 40 CM

LESZCZ 40 CM

WZDRĘGA 20 CM

CERTA 30 CM

PSTRĄG 30 CM -2 SZT

JAŻ25CM

KLEŃ 30CM

OKOŃ 15CM-45CM I WIĘCEJ DO WODY

27. WYMIAR OCHRONNY WYZNACZA SIĘ MIERZĄC RYBĘ OD POCZĄTKU GŁOWY DO NAJDŁUŻSZEGO KOŃCA PŁETWY OGONOWEJ W LINI PROSTEJ. ŁĄCZNA SUMA ZŁOWIONYCH RYB DZIENNIE W/W GATUNKÓW WYNOSI MAX. 2 DUŻE RYBY,4 INNE RYBY+10 OKONI( ŁĄCZNIE 6 SZTUK +10 OKONI). JEŻELI NIE ŁOWIMY DUŻYCH RYB TO 6 SZTUK +10 OKONI W CIĄGU JEDNEGO POBYTU NA ŁOWISKU 

28. OKRESY OCHRONNE RYB;

SZCZUPAK W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA

SANDACZ OD 1 STYCZNIA DO 31 MAJA 

SUM W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 

WĘGORZ OD 15 CZERWCA DO 15 LIPCA 

MIĘTUS OD 1 GRUDNIA DO 29 LUTEGO

NA TERENIE ZBIORNIKÓW ZABRANIA SIĘ ;

A) ZOSTAWIANIA SAMOCHODÓW I PRZYCZEP KAMPINGOWYCH NIE BLIŻEJ JAK 15 M OD LINI BRZEGOWEJ

B)WYNAJMU KARTY CZŁONKOWSKIEJ +KARTY POŁOWU NA RZECZ INNEGO CZŁONKA LUB OSOBY POSTRONNEJ

C) ŁOWIENIA RYB KTÓRYMI ZARYBIONO ZBIORNIKI NA CZAS PODANY PRZEZ ZARZĄD NA TABLICACH OGŁOSZEŃ 

D) OBIERANIA I PATROSZENIA RYB NA TERENIE OBYDWÓCH ZBIORNIKÓW I W ICH SĄSIEDZTWIE 

E) ŁOWIENIA W STANIE NIETRZEŻWYM( WĘDKARZ KTÓRYCH WYGLĄD BĘDZIE WSKAZYWAŁ NA NADMIERNE SPOŻYCIE ALKOHOLU BĘDĄ USUWANI ZE STOWARZYSZENIA BEZ MOŻLIWOŚCI POWROTU

F) DOŁAWIANIA - WĘDKARZ KTÓRY OPUŚCIŁ STANOWISKO NIE MOŻE PONOWNIE POWRÓCIĆ DO ŁOWIENIA RYB W DANYM DNIU Z WYJĄTKIEM NOCNEGO ŁOWIENIA CO ZAZNACZAMY W KARCIE POŁOWU

G) JEŻDZENIA PO GROBLI AUTEM 

H) ŁOWIENIA NA GROBLACH BETONOWYCH I W ODLEGŁOŚCI 20 M OD TYCH GROBLI 

I) WSPÓLNE PRZECHOWYWANIE PRZEZ WĘDKARZY RYB W JEDNEJ SIATCE

J) ŁOWIENIA WIĘCEJ NIŻ JEDEN HACZYK NA JEDNEJ WĘDCE ,ŁOWIENIA METODĄ SZARPAKA

K) WĘDKOWANIA Z WYSP (OPRÓCZ SPININGOWANIA  Z WYSPY SPACEROWEJ) I PALENIA OGNISK

L) WSZCZYNANIA KŁOTNI UŻYWANIA OBRAŻLIWYCH SŁÓW I WULGARYZMÓW ORAZ WZAJEMNYCH POMÓWIEŃ (SKUTKUJE POWAŻNYMI KONSEKWENCJAMI)

M) ZABRANIA SIĘ RZUCANIA NIEDOPAŁKÓW PAPIEROSÓW NA STANOWISKU I DO WODY 

N) ZAKAZ ZAMIANY DYŻURÓW MIĘDZY WĘDKARZAMI( ZAMIAN DOKONUJE KOORDYNATOR PIOTR KOZUB)

O) PO ZŁOWIENIU PRZEZ WĘDKARZA SUMA WYMIAROWEGO ZOSTAJE WPROWADZONY ZAKAZ WYPUSZCZENIA Z POWROTEM DO ZBIORNIKA TEJ RYBY( SUM NIE JEST WPISYWANY W KARTE POŁOWU)

P) INFORMUJEMY ŻE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZENOSZENIA ŻYWYCH RYB W SIATKACH ,TORBACH ITP. ŻYWE RYBY MOŻNA PRZENOSIĆ W POJEMNIKACH Z WODĄ W INNYM PRZYPADKU NALEŻY UŚMIERCAĆ RYBĘ NA STANOWISKU 

UWAGA;

KAŻDY WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK OPŁACIĆ SKŁADKĘ ROCZNĄ NA NASTĘPNY ROK KALENDARZOWY DO DNIA 30 WRZEŚNIA ROKU POPRZEDZAJĄCEGO NP. SKŁADKA ZA ROK 2009 JEST OPŁACANA DO 30 WRZEŚNIA 2008 . OD 1 PAŻDZIERNIKA  BĘDZIE NALICZANA OPŁATA  ZA ZWŁOKĘ W WYSOKOŚCO 200 ZŁ. NIE ZAPŁACENIE SKŁADKI ROCZNEJ DO 31 GRUDNIA JEST JEDNOZNACZNE ZE SKREŚLENIEM Z LISTY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "WOLBÓRKA "

SKŁADKA ROCZNA WYNOSI 350 ZŁ ,WPISOWE DLA WĘDKARZY Z POZA GMINY WYNOSI 350 ZŁ,NATOMIAST MIESZKANIEC GMINY WPISOWE 200 ZŁ

NR KONTA BANKOWEGO

STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE "WOLBÓRKA " W CZARNOCINIE 

P.B.S.TOMASZÓW MAZOWIECKI

FILIA CZARNOCIN NR 37 8985 0004 0080 0894 1257 0001

 

 


 

 
 

Znajdź nas Tuszyńska 11/10, Czarnocin 97-318

 
 
DANE


Stowarzyszenie wędkarskie "Wolbórka" w Czarnocinie
Tuszyńska 11/10
Czarnocin 97-318CZYNNE W GODZINACH


Czynne poniedziałek - piątek
W godzinach 800 - 21 00
 
RODO I REGULAMINPolityka prywatności Polityka prywatności
Wykonanie ActivePage.pl