Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

UWAGA !!!!UWAGA!!!! ZŁODZIEJE!!!!!!!
W NOCY Z PONIEDZ/ WTOREK TJ 21/22-09-2015 OKRADZIONO WĘDKARZA ZE SPRZĘTU WĘDKARSKIEGO.

PROSZE ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA OSOBY , KTÓRE CHODZĄ W NOCY NAD ZALEWEM

ZARZĄD
28-09-15 11:43:30ZAWIESZENI I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA
ZARZĄD NA POSIEDZENIU W DNIU 13-09-2015 POSTANOWIŁ:

1) ZAWIESIĆ W POŁOWACH NA OKRES 1 MIESIĄCA (TO JEST OD 13 WRZEŚNIA DO 14 PAŹDZIERNIKA) KOLEGĘ JARZECKIEGO LESZKA NR KARTY 204 ZA NIEODPOWIEDNIE ZACHOWANIE W STOSUNKU DO KONTROLUJĄCEGO GO STRAŻNIKA
2) WYDALIĆ ZE STOWARZYSZENIA Z DNIEM 13 WRZEŚNIA KOLEGĘ ZDZISŁAWA ŁYSZKOWSKIEGO NR KARTY 66 ZA KŁUSOWNICTWO (NIEWYMIAROWY AMUR SCHOWANY W TRAWIE)

ZARZĄD
13-09-15 21:20:26SPRZĄTANIE JESIEŃ 2015
SPRZĄTANIE TERENU DLA WEDKARZY Z NIEPARZYSTYMI NUMERAMI KART ODBEDIE SIE DNIA (NIEDZIELA) 4-10-2015 O GODZ 15,00 LUB GDYBY PADAŁ DESZCZ TO DNIA (NIEDZIELA) 11-10- 2015 GODZ 15,00

P.S.
PROSZE ZABRAĆ ZE SOBĄ GRABKI I SZPADLE

ZARZĄD
13-09-15 21:26:00OPŁATY ZA 2016 ROK
INFORMUJEMY WSZYSTKICH WĘDKARZY , ZE W MIESIACU WRZEŚNIU BĘDĄ PRZYJMOWANE OPŁATY NA 2016 ROK , W KAZDĄ NIEDZIELĘ W GODZINACH 9,00 --13,00. PRZY STRAŻNICY WĘDKARSKIEJ.

ZARZĄD
12-08-15 14:12:22ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA W 2015 ROKU

1. CIESLA MACIEJ --------------106
2. SMUKLERZ MAREK--------------278
3. KOWALSKI JACEK--------------(461)
4. PŁACHTA ADAM ---------------(397)
5. MAJDA ŁUKASZ ---------------(398)
6. POGODA MICHAŁ---------------(439)
7. HEJDUK SAWOMIR-------------(264)
8. PIŁAT ADRIAN ---------------(57)
9. GUMOLA MARCIN -------------(340)
10. SUROWIEC JAROSŁAW ---------(287)
11. ŁYSZKOWSKI ZDZISAW---------(66)
12. STEPIEN MIROSLAW-----------(310)
13. WÓJCIŃSKI SZYMON-----------(422)
14. STAŃCZYK ROBERT------------(448)========================================================================
ZAWIESZENI NA :
1) JARZECKI LESZEK 1 MIESIĄC OD 14.09.15 DO 13.10.15
29-09-15 11:44:11DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
26-04-15 17:43:47