Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

ODWOŁANIE DYŻURÓW
Z DNIEM DZISIEJSZYM TJ; 06-02-2018r ZAWIESZAM DYŻURY JEDNO NOCNE DO ODWOŁANIA

Członek Zarządu
Henryk Mazur
6-02-18 10:42:56UWAGA
WĘDKARZE , KTÓRZY WPLACILI SKLADKĘ NA 2018 ROK NA KONTO STOWARZYSZENIA MOGA ODEBRAĆ KARTĘ POŁOWU I PODSTEPLOWAC LEGITYMACJE U KOL W SKLEPIE WĘDKARSKIM W CZARNOCINIE PRZY UL GŁÓWNEJ W DNI ROBOCZE W GODZ 9,oo-14,oo.
MOŻLIWOŚC ODEBRANIA OD DNIA 14-11-2017R
TEL: 507-273-619

ZARZĄD.

PROSIMY WEDKARZY , KTÓRZY ROBIA OPŁATY NA KONTO STOWARZYSZENIA ABY PO WPŁACENIU MIELI ZE SOBĄ NA ŁOWISKU POTWIERDZENIE WPLATY.
PONIEWAŻ WYCIĄGI Z BANKU OTRZYMUJEMY RAZ W MIESIĄCU I WTEDY DOPIERO JEST AKTUALIZOWANA LISTA ZAWIESZONYCH WEDKARZY NA NASZEJ STRONIE.

POZDR.
13-11-17 16:17:42ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA JEDNO NOCNYM DYŻURZE
X ZAWIESZENI NA JEDEN MIESIĄC OD 01-04-2018r DO 30-04-2018r ZA NIEODBYTY DYŻUR JEDNO NOCNY


01.SIMIŃSKI SŁAWOMIR...(223)
03.KACAŁA BARTŁOMIEJ...(295)
12.MIERZYŃSKI SŁAWOMIR.(156)
13.PIERZCHAŁKA SZYMON..(263)
17.BEDNARSKI JAROSŁAW..(367)
20.JANEK SŁAWOMIR......(171)
21.ZAJDLER ADAM .......(460)
27.POGODA ANDRZEJ......(88)
28.CIENIAK KRZYSZTOF...(43)
29.NAWROT ANDRZEJ......(286)
31.RÓŻAŃSKI GRZEGORZ...(270)
32.PANEK GRZEGORZ......(285)
33.WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ(190)
34.WOJCIECHOWSKI TADEUSZ(187)
35.KUBALA KONRAD.......(121)
36.NOWIŃSKI RAFAŁ......(426)
41.KASPRZYK PIOTR......(430)
42.KURKOWSKI TOMASZ....(271)
44.KLIMECKI DARIUSZ....(427)
45.WOJTASZEK TOMASZ....(305)
46.URBANIAK ADRIAN.....(467)
47.GROCHOWSKI MARIUSZ..(175)
49.PLUTA GRZEGORZ......(186)
50.PLUTA KRZYSZTOF.....(178)
51.PIERZCHAŁKA SZYMON..(263)
52.PALUCH LESZEK.......(74)
53.WOJCIECHOWSKI OSKAR.(56)
54.STĘPNICKI WIESŁAW...(29)
55.WOROTNICKI SŁAWOMIR.(55)
56.MACIEJEWSKI RYSZARD.(71)
57.CHMIELECKI MARCIN...(52)
59.BUSIAK MARIUSZ......(45)
60.CHODAKOWSKI MACIEJ..(158)
61.SŁOWIKOWSKI PIOTR...166)
63.PIEŃCZAK DOMINIK....(128)
65.SZLACHTA MAREK......(365)
67.GRUCA MARCIN........(24)
68.KLESZOWSKI CEZARY...(381)
69.KOSIŃSKI PAWEŁ......(99)
70.ROPELSKI MARCIN.....(441)
71.WACHOWIEC PATRYK....(84)
72.KOWALIK TOMASZ......(32) do odrobienia
73.PAWLIK STANISŁAW....(298)

================================================================================================================================================

ZAWIESZENI NA DWA MIESIĄCE OD 01-04-2018r DO 31-05-2018r ZA NIEODBYTE DYŻURY JEDNO NOCNE:

01.URBANIAK ADRIAN......(467)
02.WIELKOPOLAN ŁUKASZ...(451)
03.ROPELSKI MARCIN......(441)
04.SAROWSKI PAWEŁ.......(81)
05.WÓJCIK PAWEŁ.........(292)
06.TOMCZYK SEBASTIAN....(382)
08.BANACH PIOTR.........(130)
09.KUBALA KONRAD........(121)
10.NOWAŃSKI RAFAŁ.......(426)

============================================================================
===========================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE OD 01-04-2018r DO 30-06-2018r ZA NIEODBYTE DYŻURY JEDNO NOCNE
1.SZARLEJ WŁODZIMIERZ....(164)x czwarte zawieszenie20-02-18 15:39:52ZAWIESZENI ZA SPRZATANIE
LISTA WEDKARZY ZAWIESZONYCH W POŁOWACH DO DNIA WPLACENIA OPLATY ZA SPRZATANIE W KWOCIE 50 PLN


2. KASZUBA GRACJAN NR 95
4. KACALA BARTŁOMIEJ NR 295
5. WOJTASZEK TOMASZ NR 305
9. BEDNARSKI JAROSLAW NR 367
11. KUCHARSKI MAREK NR 375
13. WOJTASIK RYSZARD NR 413
14. ROPELSKI MARCIN NR 441
15. URBANEK ADRIAN NR 467
17-12-17 17:42:21UWAGA !!!!UWAGA!!!!
We wszelkich sprawach związanych ze Stowarzyszeniem prosimy dzwonić w godz 17-19.
skarbnik:Paweł-660-616-088
dyzury: Heniek- 507 168 105
prezes: Irek 502-722-901( tylko w godz 18-20) oprócz niedziel. W niedziele nie odbieram


DZIĘKUJEMY.


W dniu dzisiejszym tj 31.03.2017 nastąpiła zmiana numeru do koordynatora
Aktualny nr 513 036 631
1-12-17 18:39:29DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
7-12-17 18:19:45