Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

ZAWIESZENI W POŁOWACH ZA DYŻURY NOCNE
1. NOWAK ANTONI (323) NA 3 MIESIĄCE TJ OD 20.07.2014 DO 19.10.2014
2. SKRESLONY Z LISTY CZŁONKÓW
SMYŁA BOGDAN NR. 288
20-07-14 20:56:10WYDALONY ZE STOWARZYSZENIA
W DNIU 13-07-2014 ROKU NA POSIEDZENIU ZARZĄDU POSTANOWIONO WYKLUCZYĆ ZE STOWARZYSZENIA KOL SZULCA MICHAŁA . KOL SZULC MICHAŁ PEŁNIŁ OBOWIĄZKI KOORDYNATOR , Z KTÓRYCH NIE WYWIAZAŁ SIE NAWET W STOPNIU DOSTATECZNYM. PONADDTO W CIĄGU KILKU DNI ZŁAMAŁ REGULAMIN POŁOWU PIĘCIKROTNIE , POMIMO ZWRACANEJ MU WCZEŚNIEJ UWAGI.

ZARZĄD.
OD POWYZSZEJ DECYZJI PRZYSŁUGUJE PRAWO ODWOŁANIA SIE DO SADU KOLEZEŃSKIEGO W TERMINIE 7 DNI
TEL: 515-995-848
13-07-14 11:26:57PRZYPOMNIENIE
PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM WĘDKARZOM O UTRZYMYWANIE PORZĄDKU NA ŁOWISKU PODCZAS WEDKOWANIA , POZOSTAWIENIA PORZĄDKU NA STANOWISKU PO ZAKOŃCZNIU WEDKOWANIA.

ZA NIEPORZĄDEK NA STANOWISKU I W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU BĘDĄ WYCIĄGANE KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE.

ZARZĄD.

PONADTO ZA PORZĄDEK W STRAZNICY I POD ZADASZENIEM WOKÓŁ GRILA ODPOWIEDZIALNY JEST KOORDYNATOR W DANYM TYGODNIU.

ZARZĄD.
13-07-14 11:15:03ZAWIESZENI W POŁOWACH
1.

ZARZĄD NA POSIEDZENIU W DNIU 1-07-2014 ROKU POSTANOWIŁ ZAWIESIC W POŁOWACH NA 2 MIESIĄCE TJ. OD 2-07-2014 DO 31-08-2014 KOLEGÓW :
-KAŹMIERCZAK ADAM NR 432
-GAWRYCH RADOSŁAW NR 434
OBYDWAJ WĘDKARZE KORZYSTAJĄC Z PONTONU WEDKOWALI W BEZPOŚREDNIEJ BLIZKOŚCI WYSPY PTASIEJ , A WEZWANI DO KONTROLI PRZEZ KOL DARNIKOWSKIEGO PIOTRA NIE PRZYPŁYNELI NA BRZEG I NIE OKAZALI KART WĘDKARSKICH.REGULAMIN ZABRANIA WĘDKOWANIA Z WYSPY PTASIEJ I SRODKÓW PŁYWAJĄCYCH.

ZARZĄD:
PS. OD POWYŻSZEJ DECYZJI PRZYSŁUGUJE ODWAŁONIE SIE DO SADU KOLEZEŃSKIEGO W TERMINIE 7 DNI
PRZEW.SĄDU KOL: tel 515 995 848

DECYZJĄ SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZAWIESZENIE SKRÓCOO DO 1 MIESIĄCA , CZYLI DO 31-07-2014R

2.

ZARZĄD NA POSIEDZENIU W DNIU 4-07-2014 RANOWIŁ ZAWIESIĆ W POŁAWOWACH NA 2 MIESIĄCE KOL KOWALIK BOHDAN NR KARTY 354 TJ. OD 4-07-2014 DO 03-09-2014

POWÓD ZAWIESZENIA: 2 KARPIE W SIATCE ,NIE WPISANE W KARTE POŁOWU.

PS.
OD W/W DECYZJI PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE DO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO W TERMINIE 7 DNI .
PRZEW.SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO : tel 515 995 848


11-07-14 21:51:32ZMIANA W REGULAMINIE
1. OD DNIA 15-06-2014 ROKU ZOSTAJĄ PRZYWEUCONE ŁÓDKI ZDALNIE STEROWANE DO WYWOŻENIA ZANĘTY
2. ZOSTAJE ZDJĘTY GÓRNY WYMIAR SZCZUPAKA I SANDACZA

ZARZĄD:
22-06-14 13:47:04SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
KOLEDZY:
1.MAŁECKI ZBIGNIEW (174)
2.MAŁECKI ANDRZEJ(228)
3.CISZEK ZENON (409)


ZOSTAJĄ SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYŻURY NOCNE

ZARZĄD
30-06-14 20:56:48ZAWIESZENI W POŁOWACH
ZA NIEOBECNOŚĆ NA SPRZĄTANIU W DNIU 27-04-2014 N/W WEDKARZE ZOSTLI ZAWIESZENI W POŁOWACH OD DNIA 28-04-2014 DO CHWILI WPŁACENIA OPŁATY ZA SPRZĄTANIE.
1. GRUCA MARCIN------24
2. MOCHEREK DARIUSZ --------------78
3. CIESLA MACIEJ --------------------106
4. ŁUCZAK MARCIN ----------------------146
5. RYDEL JACEK --------------------------172
6. KASPRZAK HENRYK ------------------188
7. GRODZKI JERZY-----------------------19
8. HEJDUK SŁAWOMIR-----------------------264
9. SMUKLERZ MAREK ------------------------278
10. ŻEGOTA KRZYSZTOF-----------------------312
11. ULAŃSKI GRZEGORZ ------------------------318
12. OWCZAREK ZBIGNIEW ------------------------378
13. SKONIECZKO TOMASZ --------------------------384
14. MAJDA ŁUKASZ -----------------------------------398
15. NOWAŃSKI RAFAŁ --------------------------------426WPŁATY W WYSOKOŚCI 25ZŁ MOŻNA DOKONAC NA KONTO STOWARZYSZENIA LUB U SKARBNIKA KOL PAWŁA NR TEL:660-616-088

ZARZĄD
23-07-14 12:26:28DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
15-01-14 17:17:20