Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

ZAWIESZENI W POŁOWACH W MIESIĄCU KWIETNIU I MAJU 2015 ZA DYZURY NOCNE POJEDYNCZE
ZAWIESZENI NA I MIESIĄC

1. ALBRYCHT BOGDAN===---- (459)
2. POTAKOWSKI ZBIGNIEW-----(296)
3. TOMCZYK SEBASTIAN------ (382)
4....NAWROT ANDRZEJ----------(286)
5. KOSIŃSKI PAWEŁ---------- (99)
6. SŁOWIKOWSKI PIOTR-------(166)
7. URBAŃSKI JAKUB----------(206)
8. KRAWCZYK HUBERT ---------(64)
9. PUCHALSKI KRZYSZTOF---- (170)
10. KAŹMIERCZAK PAWEŁ------- (53)
11. SAROWSKI PAWEŁ---------- (81)
12. KOWALSKI JACEK ---------(460)
14. MSTOWSKI MARIUSZ------- (355)
16. HAJDA JAROSŁAW ---------(337)
17. HAJDA ZDZISŁAW----------(252)
19. MOCHEREK DARIUSZ -------(78)
21. AJZERT DAWID -----------(120)
22. AJZERT MAREK------------(314)
23. NOWAŃSKI RAFAŁ ---------(426)
24. MUSIAŁ PIOTR -----------(339)
25. GÓRSKI WALDEMAR---------(136)
26. BUSIAK MARIUSZ----------(45)
27. PŁACHTA ADAM------------(397)
28. MAJDA ŁUKASZ------------(398)
29. NAWROCKI KRZYSZTOF -----(232)
30. WALCZAK MAREK ----------(309)
31.
32.
ZAWIESZENI NA DWA MIESIĄCE : KWIECIEŃ I MAJ 2015
1. SMUKLERZ MAREK----------(278).
2. WÓJCIK PAWEŁ------------(292)
3. WÓJCIK PIOTR------------(311)
21-12-14 21:30:36UWAGA !!!!UWAGA!!!!
OD DNIA 7-11-2014 ROKU WPROWADZAMY ZAKAZ POŁOWU RYB "SPOKOJNEGO ŻERU". MOŻNA WĘDKOWAC TYLKO I WYŁĄCZNIE NA DRAPIEŻNIKA CZYLI: SANDACZA SZCZUPAKA , SUMA ,OKONIA
NIE STOSOWANIE SIE DO W/W ZAKAZU SPOWODUJE SANKCJE DYSCYPLINARNE ZGODNIE Z REGULAMINEM NASZEGO STOWARZYSZENIA. ZAKAZ OBOWIAZUJE DO 1-01-2015 ROKU.

ZARZĄD
7-11-14 18:24:16OGŁOSZENIE
W dniu 7-11-2014 (tj. w piątek) w godz 9-16 odbędzie się zarybienie jesienne. Prosimy wędkarzy o uczestnictwo w zarybianiu.
ZARZĄD.
31-10-14 16:47:31ZAWIESZENI W POŁOWACH
LISTA WĘDKARZY KTÓRZY NIE BYLI NA SPRZĄTANIU JESIENNYM I SA ZAWIESZENI DO MOMENTU WPŁACENIA 50ZŁ DO SKARBNIKA STOWARZYSZENIA LUB NA KONTO BANKOWE
NR KONTA JEST PODANY W REGULAMINIE
TEL DO SKARBNIKA: 660-616-088
1. KUŹNIK MICHAŁ
2. ZWIERZYŃSKI CEZARY
7. BURCZYŃSKI PRZEMYSŁAW
8. MASŁOWSKI DARIUSZ
11. JANEK SŁAWOMIR
23. PABICH DAMIAN
28. MSTOWSKKI MARIUSZ
29. MAZUREK RYSZARD
30. FORNALCZYK ŁUKASZ
34. PŁACHTA ADAM
38. POGODA MICHAŁ
3-12-14 09:33:44UWAGA !!!!UWAGA!!!!
ZA PORZĄDEK W STRAŻNICY I POD ZADASZENIEM WOKÓŁ GRILA ODPOWIEDZIALNY JEST KOORDYNATOR W DANYM TYGODNIU.

ZARZĄD.
5-10-14 08:23:04UWAGA !!!!UWAGA!!!!
OD DNA 29-08-2010 ZOSTAŁ ODDANY DO URZYTKU POMOST PRZY STRAŻNICY WĘDKARSKIEJ DLA WĘDKARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH .
Z POMOSTU TEGO MOGĄ KORZYSTAC WYŁĄCZNIE WĘDKARZE KTÓRZY PORUSZAJĄ SIĘ NA WÓZKACH LUB PRZY POMOCY "BALKONKU".
WSZYSCY INNI WĘDKARZE , KTÓRZY BĘDĄ KORZYSTAĆ Z TEGO POMOSTU BĘDĄ ZAWIESZENI W POŁOWACH NA MIN 3 MIESIĄCE.
ZARZĄD.
29-08-14 16:24:49ZAWIESZENI I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIAZ
ZAWIESZENI:
1. PUSZ SŁAWOMIR (444) 1 MIESIĄC TJ. OD 1.04,15 DO 30,04,15
2. BUSIAK MARIUSZ (45) 1 MIESIAC TJ OD 1.04,15 DO 30,04,15
3. RYTYCH SZYMON (280) 1 MIESIĄC TJ OD 1,04,15 DO 30,04,15
6. KAŹMIERCZAK PAWEŁ 3 MIESIĄCE TJ. OD 15.09,14 DO 31.10,14
I WIOSNA 2015 TJ. OD 1,04,15 DO 15,05,15
7.ZDUŃCZYK KAMIL (43) 3 MIESIĄCE TJ, OD 15,09,14 DO 31,10,14
I WIOSNA 2015 TJ OD 1,04,15 DO 15,05,15
8. GUMOLA MARCIN (340) 1 MIESIĄC TJ OD 1-04-2015 DO 30-04-2015


ZARZĄD

WYKLUCZENI:

1.MAŁECKI ZBIGNIEW (174)
2.MAŁECKI ANDRZEJ(228)
3. SMYŁA BOGDAN NR. 288
4. SOBCZYK WOJCIECH (466)
5. RZEPKOWSKI JANUSZ (430)
6. KONECKI ZDZISŁAW (42)
7. GRODZKI JERZY (198)
8. PATURAJ CZESŁAW (265)
10, KUJAWIAK MICHAŁ (295)
12. TRACZYK PRZEMYSŁAW (82)

W/W KOLEDZY ZOSTAJĄ SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYŻURY NOCNE

ZARZĄD
6-11-14 15:35:09DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
15-01-14 17:17:20