Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

ZAWIESZONY W POŁOWACH
ZARZAD STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO "WOLBÓRKA " NA POSIEDZENIU W DNIU 18-08-2015 ROKU POSTANOWIŁ ZAWIESIĆ W POŁOWACH KOL NAWROT ANDRZEJA ZA ŁAMANIE REGULAMINU POŁOWU DO DNIA 20 -09-2015

ZARZĄD

PS.
OD W/W DECYZJI PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE DO SĄDU KOLEZEŃSKIEGO W TERMINIE 7 DNI TJ DO 25-09-2015
26-08-15 14:59:33OPŁATY ZA 2016 ROK
INFORMUJEMY WSZYSTKICH WĘDKARZY , ZE W MIESIACU WRZEŚNIU BĘDĄ PRZYJMOWANE OPŁATY NA 2016 ROK , W KAZDĄ NIEDZIELĘ W GODZINACH 9,00 --13,00. PRZY STRAŻNICY WĘDKARSKIEJ.

ZARZĄD
12-08-15 14:12:22ZAWIESZENI W POŁOWACH
LISTA WEDKARZY KTÓRZY NIE BYLI NA SPRZĄTANIU WIOSNA 2015 I SĄ ZAWIESZENI W POŁOWACH OD DNIA 27-04-2015 DO MOMENTU UREGULAWANIA WPŁATY ZA SPRZĄTANIE DO SKARBNIKA STOWARZYSZENIA LUB NA KONTO STOW.
SKARBNIK: KOL PAWEŁ TEL 660-616-088

1. GRUCA MARCIN------------------24
2. KRAWCZYK HUBERT --------------64
10. NAWROCKI KRZYSZTOF ----------232
12. HEJDUK SŁAWOMIR------------
16. GUMOLA MARCIN----------------340
19. WAL MAREK--------------------408
21. PUSZ SŁAWOMIR ----------------444

4-08-15 11:56:28ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA

1. CIESLA MACIEJ --------------106
2. SMUKLERZ MAREK--------------278
3. KOWALSKI JACEK--------------(461)
5. WIECZOREK ADAM--------------(72)
6. PŁACHTA ADAM ---------------(397)
7. MAJDA ŁUKASZ ---------------(398)
8. POGODA MICHAŁ---------------(439)
========================================================================
ZAWIESZENI NA
16-08-15 18:46:33DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
26-04-15 17:43:47