Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

WYDALONY ZE STOWARZYSZENIA.
W DNIU 23-06-2015 KOL OWCZAREK ZBIGNIEW NR KARTY 378 ZOSTAŁ ZŁAPANY NA KŁUSOWNICTWIE PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. MIAŁ 2 KARPIE ZABITE I SCHOWANE W TORBIE , A 3-GO W SIATCE. ŻADNA RYBA NIE BYŁA WPISANA W KARCIE POŁOWU. ZA POWYŻSZE ŁAMANIE REGULAMINU ZARZĄD NA POSIEDZENIU W DNIU 23-06-2015 ROKU POSTANOWIŁ WYDALIĆ KOLEGĘ Z NASZEGO STOWARZYSZENIA Z DNIEM 24-06-2015.

P.S.
OD TEJ DECYZJI PRZYSŁUGUJE KOLEDZE ODWOŁANIE SIĘ DO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO W TERMINIE 7 DNI TJ DO 1-07-2015.

ZARZĄD
24-06-15 13:15:54ZAWIESZENI W POŁOWACH
LISTA WEDKARZY KTÓRZY NIE BYLI NA SPRZĄTANIU WIOSNA 2015 I SĄ ZAWIESZENI W POŁOWACH OD DNIA 27-04-2015 DO MOMENTU UREGULAWANIA WPŁATY ZA SPRZĄTANIE DO SKARBNIKA STOWARZYSZENIA LUB NA KONTO STOW.
SKARBNIK: KOL PAWEŁ TEL 660-616-088

1. GRUCA MARCIN------------------24
2. KRAWCZYK HUBERT --------------64
6. LORENC ANDRZEJ --------------142
10. NAWROCKI KRZYSZTOF ----------232
12. HEJDUK SŁAWOMIR------------
14. WÓJCIK PAWEŁ ----------------292
16. GUMOLA MARCIN----------------340
18. MAJDA ŁUKASZ ----------------398
19. WAL MAREK--------------------408
21. PUSZ SŁAWOMIR ----------------444

31-07-15 08:04:37ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA

1. CIESLA MACIEJ --------------106
2. SMUKLERZ MAREK--------------278
3. KOWALSKI JACEK--------------(461)
4.BIERNACKI MARIUSZ -----------(18)
5. WIECZOREK ADAM--------------(72)
6. PŁACHTA ADAM ---------------(397)
7. MAJDA ŁUKASZ ---------------(398)
========================================================================
ZAWIESZENI NA
31-07-15 08:07:15DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
26-04-15 17:43:47