Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

ZAWIESZENIE NOCNYCH DYŻURÓW
W ZWIĄZKU ŻE ZBIORNIKI WODNE SĄ POKRYTE W CAŁOŚCI LODEM ZAWIESZAM OD 27-11-2015r DO ODWOŁANIA DYŻURY NOCNECZŁONEK ZARZĄDU

HENRYK MAZUR
27-11-15 17:18:46ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA POJEDYNCZYCH NOCNYCH DYŻURACH
ZAWIESZENI ZA NIEODBYTY DYŻUR POJEDYNCZY NA JEDEN MIESIĄC OD 01-04-2016r DO 30-04-2016r

1. OWCZAREK ZBIGNIEW.......(378)
2. OLEKSIEWICZ BOGDAN......(147)
3. PADYK JAROSŁAW..........(61)
4. GAWRYCH RADOSŁAW........(434)
5. KAZIMIERCZAK ADAM.......(432)
6. MUSIAŁ PIOTR............(339)
7. MSTOWSKI MARIUSZ........(355)
8. GRZEGOREK GRZEGORZ......(39)
9. GRZEGOREK KONRAD........(63
10.KACZUBA ANDRZEJ.........(179)
11.KUBIAK JAROSŁAW.........(265)
12.STĘPIEŃ HENRYK..........(271)
13.GRALKA ROBERT...........(301)
14.STOLAREK KRZYSZTOF......(202)
15.LYSZKOWSKI ZDZISŁAW.....(66)
16.WAL MAREK...............(408)
17.KRAWCZYK KRZYSZTOF......(169)
18.MATIASZEWSKI HENRYK.....(388)
19.KUBICKI ANDRZEJ.........(178)
20.FORNALCZYK ŁUKASZ.......(377)
21.REDZYNIA MICHAŁ.........(193)
22.HAJDA ZDZISŁAW..........(252)
23.HAJDA JAROSLAW..........(337)
24.KACZUBA WOJCIECH........(335)
25.STAŃCZYK MARCIN.........(217)
26.PUSZ SŁAWOMIR...........(444)
27.KOWALCZYK PIOTR.........(106)
28.DARNIKOWSKI PIOTR.......(90)
29.TĄDEL ANDRZEJ...........(201)
30.ZASADA HENRYK...........(134)
31.PODMAJSTRZY MICHAŁ......(347)
32.KĘBŁOWSKI WALDEMAR......(157)
33.WIECZOREK ADAM..........(72)
34.TOMCZYK SEBASTIAN.......(382)
35.HAJDUK ZBIGNIEW.........(191)
36.NOWAK JAROSŁAW..........(218)
37.LIWIŃSKI JÓZEF..........(441)
38.PŁACHTA KAZIMIERZ.......(442)
39.SIKORSKI RAFAŁ..........(464)
40.AJZERT DAWID............(120)
41.KLACHTA DAMIAN..........(297)
42.ŁUBIŃSKI ZBIGNIEW.......(328)
43.NIEWIADOMY PIOTR........(416)
44.PUCHALSKI KRZYSZTOF.....(170)
45.NAWROT ANDRZEJ..........(286)
46.URBAŃCZYK JAKUB.........(206)
47.DOMAŃSKI MIROSŁAW.......(100)
48.KOWALCZYK SEBASTIAN.....(450)
49.PADYK JAROSŁAW..........(61)
27-11-15 17:16:18ZMIANY W DYŻURACH NOCNYCH
Każdy wędkarz ma obowiązek dyżurowania min. 4 noce w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a także pół nocy w każdym miesiącu od 1 listopada do 31 marca (od zmierzchu do północy lub od północy do świtu) jeżeli nie ma pokrywy lodowej. Podział grupy odbywa się w sposób: do północy pierwszych pięciu wędkarzy, po północy reszta. Następny miesiąc odwrotnie tj. pierwszych pięciu wędkarzy po północy, reszta do północy. Na zmianę kolejności pojedynczego wędkarza może wyrazić zgodę tylko koordynator wpisując to w sprawozdaniu z dyżuru przed jego rozpoczęciem tj. o zmierzchu.

ZARZĄD
3-11-15 15:50:03INFORMACJA O ZAKAZIE POŁOWU
OD DNIA 23-10-2015 DO 31-12-2015 WPROWADZAMY ZAKAZ POŁOWU KARPIA ZE WZGLĘDU NA ZARYBIENIE I ZAAKLIMATYZOWANIE SIĘ RYB.

ZARZĄD.
23-10-15 19:38:47ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ PODCZAS SPRZĄTNIA
LISTA WEDKARZY , KTÓRZY NIE BYLI NA SPRZĄTANIU JESIEŃ 2015 I SĄ
ZAWIESZENI DO CHWILI UREGULOWANIA OPŁATY ZA SPRZĄTANIE
3. GIEDROSZ JERZY------------------------73
4. MARKIEWICZ BERNARD-------------109
5. SOBALSKI ANDRZEJ ------------------141
6. HEJDUK ZBIGNIEW-------------------191
9. KUCHARSKI MARCIN-----------------227
10. CHODAKOWSKI WITOLD-----------251
14. PABICH PAWEŁ-----------------------319
16. GOLINSKI TADEUSZ-----------------345
18. MAZUREK RYSZARD---------------363
19. KUBIAK JAROSŁAW-----------------365
20. KOSIADA JAROSLAW---------------373

8-11-15 12:00:24UWAGA !!!!UWAGA!!!!
PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM WĘDKARZOM , ZE OSOBY KTÓRE WĘDKUJĄ OD STRONY SOŁECTWA ZAMOŚĆ POZASTAWIAJ A SAMOCHODY MIN 40 METRÓW OD LINI BRZEGOWEJ. NIE STOSOWANIE SIĘ DO TEGO ZALECENIA BEDZIE SKUTKOWAŁO ZAWIESZENIEM W POŁOWACH.
PS.
NIE MOŻNA TAKŻE PODJEŻDŻAĆ DO WODY CELEM WYJĘCIA SPRZĘTU WEDKARSKIEGO.

ZARZĄD.
10-10-15 19:49:02ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA W 2015 ROKU

1. CIESLA MACIEJ --------------106
2. SMUKLERZ MAREK--------------278
3. KOWALSKI JACEK--------------(461)
4. PŁACHTA ADAM ---------------(397)
5. MAJDA ŁUKASZ ---------------(398)
6. POGODA MICHAŁ---------------(439)
7. HEJDUK SAWOMIR-------------(264)
8. PIŁAT ADRIAN ---------------(57)
9. GUMOLA MARCIN -------------(340)
10. SUROWIEC JAROSŁAW ---------(287)
11. ŁYSZKOWSKI ZDZISAW---------(66)
12. STEPIEN MIROSLAW-----------(310)
13. WÓJCIŃSKI SZYMON-----------(422)
14. STAŃCZYK ROBERT------------(448)
15. KUŹNIK MICHAŁ--------------(19)========================================================================
ZAWIESZENI NA :

3-11-15 15:37:22DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
26-04-15 17:43:47