Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

znaleziono
znaleziono małego psa , w czarno białe plamy nad zalewem około tygodnia temu
wiadomosc pod nr tel 502 722-901
1-04-15 16:25:44UWAGA !!!!UWAGA!!!!
LISTA WEDKARZY , KTÓRZY WPŁACILI SKŁADKĘ NA 2015 NA KONTO ,PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO KOL GÓRECKIEGO PAWŁA CELEM ODBIORU KARTY POŁOWU NA 2015 ROK
TEL. 660-616-088
=====================================================================
Kraszewski Stanisław x
Dróżdż Edward
Przewoźniak Zdzisław x
Mocherek Dariusz
Markiewicz Bernard
MIERZYŃSKI SŁAWOMIR(
Stępnicki Sławomir x
Puchalski Krzysztof
Stańczak Marcin x
Marusik Edward x
Sójta Jarosław
Piotrowski Zbigniew
Walczak Marek
Wójcik Piotr
Żegota Krzysztof
Pabich Paweł x
Pabich Damian x
Okręglicki Grzegorz
Biedrzycki Paweł x
Skonieczko Tomasz
MATIASZEWSI HENRYK x
Szczerkowski MARCIN
SZCZEPANIK KRZYSZTOF
PLEBAŃCZYK ANDRZEJ
PŁACHTA KAZIMIERZ x
PUSZ SŁAWOMIR
WIELGOPOLAN ŁUKASZ
SPŁAWSKI KAMIL
KOWALSKI JACEK

27-03-15 17:13:20HARMONOGRAM SPOTKAŃ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA 2 015 ROK
1. ZAWODY WĘDKARSKIE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WEDKARSKIEGO "WOLBÓRKA" -17.05.2015
2. ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI - 31.05.2015
3. SPRZĄTANIE WIOSNA 2015 DLA NR KART NIEPARZYSTYCH 18 LUB 25 KWIECIEŃ 2015 ROKU
4. SPRZĄTANIE JESIEŃ 2015 DLA NR KART PARZYSTYCH 10 LUB 17 PAŹDZIERNIK 2015 ROKU
5. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO "WOLBÓRKA" 21 CZERWCA 2015 ROKU

P.S .
W/W DATY SA ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z POGODĄ LUB Z INNYCH PRZYCZYN.

podpisano:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO
"WOLBÓRKA"
W CZARNOCINIE
4-01-15 13:50:28UWAGA !!!!UWAGA!!!!
OD DNIA 5-01-015 ROKU WSZELKIE SPRAWY ZWIAZANE Z DYŻURAMI NOCNYMI PROSZĘ KIEROWAĆ DO KOL : MAZUR HENRYK TEL 507-168-105

podpisał:

PREZES STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO
"WOLBÓRKA"
IRENEUSZ SZKLAREK
ZA PORZĄDEK W STRAŻNICY I POD ZADASZENIEM WOKÓŁ GRILA ODPOWIEDZIALNY JEST KOORDYNATOR W DANYM TYGODNIU.

ZARZĄD.

3-02-15 13:58:00ZAWIESZENI W POŁOWACH W MIESIĄCU KWIETNIU I MAJU 2015 ZA DYZURY NOCNE POJEDYNCZE
ZAWIESZENI NA I MIESIĄC:KWIECIEŃ, ZA NIEODBYCIE JEDNEGO DYŻURU NOCNEGO
================================================================

1. ALBRYCHT BOGDAN===---- (459)
2. POTAKOWSKI ZBIGNIEW-----(296)
4....NAWROT ANDRZEJ----------(286)
5. SŁOWIKOWSKI PIOTR-------(166)
6. URBAŃSKI JAKUB----------(206)
8. PUCHALSKI KRZYSZTOF---- (170)
10. KAŹMIERCZAK PAWEŁ------- (53)
11. SAROWSKI PAWEŁ---------- (81)
12. KOWALSKI JACEK ---------(460)
14. LISICKI MAREK-----------(334)
15. HAJDA JAROSŁAW ---------(337)
16. HAJDA ZDZISŁAW----------(252)
17. MOCHEREK DARIUSZ -------(78)
18. CIEŚLA MACIEJ-----------(106)
19. AJZERT DAWID -----------(120)
20. AJZERT MAREK------------(314)
21. NOWAŃSKI RAFAŁ ---------(426)
22. ŻEGOTA KRZYSZTOF--------(312)
24. NAWROCKI KRZYSZTOF -----(232)
25. WALCZAK MAREK ----------(309)
31. WÓJCIŃSKI SZYMON--------(422)
33. BUJANOWSKI STANISŁAW----(216)
34. MYŚLIŃSKI PAWEŁ---------(92)

36. RZEPKOWSKI JANUSZ-------(430)
37. LEWY WIESŁAW------------(102)
38. BANACH MARCIN-----------(113)
39. ZDUŃCZYK KAMIL----------(43)
40. KOZA CEZARY-------------(231)
42. ŁUCZAK MARCIN-----------(146}
43. KLACHTA DAMIAN----------(297)
44. HAJDUK SŁAWOMIR---------(264)
45. HAJDUK ZBIGNIEW---------(191)
46. PŁACHTA KAZIMIERZ-------(442)
47. MORZDZIZEWSKI ZBIGNIEW--(177)
48. KOZUB JAN---------------(215)
49. NAWROT ANDRZEJ----------(286)
50. REDZYNIA RAFAŁ----------(277)
51. URBAŃSKI JAKUB----------(206)
52. NOWAK JAROSLAW--------- (218)
53. KOWALSKI KRZYSZTOF------(241)
54. OWCZAREK ZBIGNIEW--------(378)
55. GUMOLA MARCIN------------(340)
56. WACHOWIEC PATRYK---------(454)
57. SIKORSKI RAFAŁ-----------(464)
58. SUROWIEC JAROSŁAW--------(287)
59. JERZAK WIESŁAW-----------(445)
60. WIĘCŁAWSKI STANISŁWA-----(197)
61. PŁACHTA ADAM-------------(397)
62. MAJDA ŁUKASZ-------------(398)
63. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF------(68)
64. PUSZ SŁAWOMIR------------(444)
65. KRAJEWSKI ŁUKASZ---------(263)
66. PEREK REMIGIUSZ----------(249)


======================================================================
ZAWIESZENI NA DWA MIESIĄCE : KWIECIEŃ I MAJ 2015r ZA NIEODBYCIE DWÓCH DYŻURÓW NOCNYCH
1
2. WÓJCIK PIOTR-------------(311)
3. MUSIAŁ PIOTR ------------(339)
6. CISZEWSKI MAREK----------(118)
7. JASZCZYK ZBIGNIEW--------(62)
8. WAL MAREK----------------(408)
9. MADEJ WITOLD-------------(349)
10. ŁASKA REMIGIUSZ----------(359)
11 .PLUTA KAROL--------------(224)
12 .DĄBEK MIECZYSŁAW---------(373)
13. KUCHTA KONRAD- ----------(279)
14. KRAWCZYK HUBERT ---------(64)
15. PODMAJSTRZY JACEK---------(8)
16. PACUSZKA PIOTR-----------(316)
17. BUSIAK MARIUSZ-----------(45)
18. MSTOWSKI MARIUSZ---------(355)

========================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE : KWIECIEŃ , MAJ I CZERWIEC 2015r ZA NIEODBYCIE TRZECH DYŻURÓW NOCNYCH

1. SMUKLERZ MAREK----------(278)+
2. TOMCZYK SEBASTIAN-------(382)
3. WÓJCIK PAWEŁ-------------(292)
1-04-15 16:28:06DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
15-01-14 17:17:20