Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

ZAWIESZENI ZA SPRZĄTANIE WIOSNA 2018

3. Busiak Mariusz (45)
4. KASZUBA PIOTR (67)
5. MACIEJEWSKI RYSZARD (71)
6. Giedrosz Jerzy (73)
7, SAROWSKI PAWEL (81)
8. PRZEDBORSKI JERZY (83)
9. PACHOLSKI DAWID (89)
10. KASZUBA GRACJAN (95)
11. GORAJEC ARKADIUSZ (101)
12. MALINOWSKI JERZY (103)
13. MARKIEWICZ BERNARD (109)
14. BURCZYŃAKI PRZEMYSLAW (117)
15. MAKSYMOWICZ RYSZARD (129)
16. STRZAŁKOWSKI MARIUSZ (141)
17. JANEK SŁAWOMIR (171)
18. LEBIODA JERZY (225)
19. MATUSZEWSKI DARIUSZ (243)
20. PANFIL MAREK (259)
21. PIERZCHAŁKA SZYMON (263)
24. KACAŁA BARTŁOMIEJ (295)
25. WOJTASZEK TOMASZ (305)
26. WALCZAK MAREK (309)
27. PASTUSZKA ARTUR (323)
28. GALANT ANDRZEJ (331)
29. HAJDA JAROSLAW (337)
30. MUSIAL PIOTR (339)
31. MISZTELA RADOSLAW (351)
32. MSTOWSKI MARIUSZ (357)
33. KUBIAK WOJCIECH (371)
34. KLESZOWSKI CEZARY (381)
35. KARTASIŃSKI ADAM (411)
36. ZDYCH HENRYK (437)
37. GRZELIŃSKI BOGDAN (439)
38. MALECKI MIROSLAW (443)
39. URBANIAK ADRIAN (467)
40. STAWIANY ARTUR (469)
41.
26-04-18 17:14:56UWAGA KOORDYNATORZY
PROSZE WSZYSTKICH KOORDYNATORÓW DYŻURÓW NOCNYCH ABY NA BIEŻĄCO PRZED ROZPOCZĘCIEM SWOICH DYŻURÓW SPRAWDZALI LISTE PRZEKAZANĄ Z LISTĄ W INTERNECIE.
CZASAMI ZMIENIAMY LISTE W OSTATNIEJ CHWILI Z PRZYCZYN OSOBISTYCH LUB ZDROWOTNYCH.

W INTERNECIE JEST ZAWSZE AKTUALNA LISTA.

PREZES: IRENEUSZ SZKLAREK
20-04-18 08:34:08zawieszeni w połowach za nieodbyte dyżury od 1,042018
3. MAKSYMOWICZ RYSZARD (129) WYDALONY LUB WPLATA
5. STAWIANY ARTUR (469) WYDAKONY LUB WPŁATA
26-04-18 05:42:01Zmiany w polowie suma
Zgodnie z ogólno krajowym regulaminem amatorskiego połowu ryb zmieniamy okres ochronny na suma. Od 2018 roku okres ochronny suma jest od 1 stycznia do 31 maja.

Zarząd.
13-04-18 12:52:46Zarybianie
W dniu 9.04.18 zarybiono:
Sandacz 20-35 cm 118 kg
Lin ok 20cm 280 kg

Zarząd
9-04-18 12:35:08SPRZATANIE WIOSENNE , ZAWODY,WALNE
Sprzatanie terenu dla nr nieparzystych w dniu 22.04.2018 o godz 14.00
GDYBY PADAL ULEWNY DESZCZ , SPRZĄTANIE TYDZIEŃ PÓŹNIEJ 29,04,2018 O GODZ 14,00

13 MAJA ODBĘDĄ SIĘ ZAWODY WĘDKARSKIE DLA CZLONKÓW STOWARZYSZENIA
O GODZ 6,00

27 MAJA WALNE ZEBRANIE ZPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
-PIERWSZY TERMIN O GODZ 14,00
-DRUGI TERMIN O GODZ 14,15

10 CZERWCA ZAWODY WĘDKARSKIE DLA MŁODZIERZY O GODZ 13,00
9-04-18 15:50:53UWAGA
WĘDKARZE , KTÓRZY WPLACILI SKLADKĘ NA 2018 ROK NA KONTO STOWARZYSZENIA MOGA ODEBRAĆ KARTĘ POŁOWU I PODSTEPLOWAC LEGITYMACJE U KOL W SKLEPIE WĘDKARSKIM W CZARNOCINIE PRZY UL GŁÓWNEJ W DNI ROBOCZE W GODZ 9,oo-14,oo.
MOŻLIWOŚC ODEBRANIA OD DNIA 14-11-2017R
TEL: 507-273-619

ZARZĄD.

PROSIMY WEDKARZY , KTÓRZY ROBIA OPŁATY NA KONTO STOWARZYSZENIA ABY PO WPŁACENIU MIELI ZE SOBĄ NA ŁOWISKU POTWIERDZENIE WPLATY.
PONIEWAŻ WYCIĄGI Z BANKU OTRZYMUJEMY RAZ W MIESIĄCU I WTEDY DOPIERO JEST AKTUALIZOWANA LISTA ZAWIESZONYCH WEDKARZY NA NASZEJ STRONIE.

POZDR.
13-11-17 16:17:42ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA JEDNO NOCNYM DYŻURZE
X ZAWIESZENI NA JEDEN MIESIĄC OD 01-04-2018r DO 30-04-2018r ZA NIEODBYTY DYŻUR JEDNO NOCNY


01.SIMIŃSKI SŁAWOMIR...(223)
03.KACAŁA BARTŁOMIEJ...(295)
13.PIERZCHAŁKA SZYMON..(263)
17.BEDNARSKI JAROSŁAW..(367)
20.JANEK SŁAWOMIR......(171)
21.ZAJDLER ADAM .......(460)
29.NAWROT ANDRZEJ......(
41.KASPRZYK PIOTR......(430)
44.KLIMECKI DARIUSZ....(427)
45.WOJTASZEK TOMASZ....(305)
46.URBANIAK ADRIAN.....(467)
47.GROCHOWSKI MARIUSZ..(175)
49.PLUTA GRZEGORZ......(186)
50.PLUTA KRZYSZTOF.....(178)
51.PIERZCHAŁKA SZYMON..(263)
52.PALUCH LESZEK.......(74)
53.WOJCIECHOWSKI OSKAR.(56)
54.STĘPNICKI WIESŁAW...(29)
55.WOROTNICKI SŁAWOMIR.(55)
56.MACIEJEWSKI RYSZARD.(71)
57.CHMIELECKI MARCIN...(52)
59.BUSIAK MARIUSZ......(45)
60.CHODAKOWSKI MACIEJ..(158)
61.SŁOWIKOWSKI PIOTR...166)
63.PIEŃCZAK DOMINIK....(128)
65.SZLACHTA MAREK......(365)
67.GRUCA MARCIN........(24)
69.KOSIŃSKI PAWEŁ......(99)
70.ROPELSKI MARCIN.....(441)
73.PAWLIK STANISŁAW....(298)
77.KAMIENIAK ARTUR.....(30)
78.PAPIEWSKI PRZEMYSŁAW(173)
79.NAWROT ANDRZEJ......(286)
80.HENDEL BOGDAN.......(66)
82.STANISZEK JACEK.....(281)
83.GRZELIŃSKI BOGDAN...(43)================================================================================================================================================

ZAWIESZENI NA DWA MIESIĄCE OD 01-04-2018r DO 31-05-2018r ZA NIEODBYTE DYŻURY JEDNO NOCNE:

01.URBANIAK ADRIAN......(467)
02.WIELKOPOLAN ŁUKASZ...(451)7
04.SAROWSKI PAWEŁ.......(81)
05.WÓJCIK PAWEŁ.........(292)
06.TOMCZYK SEBASTIAN....(382)
08.BANACH PIOTR.........(130)
11.RÓŻAŃSKI GRZEGORZ....(270)
12.PANEK GRZEGORZ.......(285)
13.WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ(190)
14.WOJCIECHOWSKI TADEUSZ(187)
15.KOWALIK TOMASZ........(32)
16.WACHOWIEC PATRYK.....(84)
============================================================================
===========================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE OD 01-04-2018r DO 30-06-2018r ZA NIEODBYTE DYŻURY JEDNO NOCNE
1.SZARLEJ WŁODZIMIERZ....(164)x czwarte zawieszenie
2.KUBALA KONRAD..........(121)
3.NOWIŃSKI RAFAŁ.........(426)


10-04-18 18:48:27DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
7-12-17 18:19:45