Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

OGŁOSZENIE
INFORMUJEMY , ZE W DNIU 4-11-2016 ROKU JEST PLANOWANE ZARYBIANIE W GODZ 9,00-18,00.
ZAPRASZAMY WEDKARZY NA WODĘ ABY BYĆ OBECNYM PODCZAS ZARYBIANIA.

P.S.
GDYBY DATA ZARYBIENIA SIE ZMIENILA POINFORMUJEMY O TYM W DNIU POPRZEDZAJACYM ZARYBIANIE LUB WCZEŚNIEJ


ZARZĄD
21-10-16 17:58:28ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA SPRZĄTANIU
LISTA WĘDKARZY ZAWIESZONYCH ZA JESIEŃ 2016
1. RYBAK ERYK……………………..12
2. KOWALIK TOMASZ ……………… 32
3. WOJCIECHOWSKI OSKAR…..56
4. WALCZAK NORBERT…………………70
5. WIECZOREK ADAM…………...72
6. PALUCH LESZEK………………………..74
7. CHODAKOWSKI MACIEJ…….158
10. KUJAWA KRZYSZTOF………………320
11. MICHALSKI JACEK…………………332
12. LISICKI MAREK……………………..334
13. BARANKIEWICZ JACEK…………..378
14. KOPEĆ DAWID…………………….348.
16. TOMCZYK SEBASTIAN…………..382
17. NOWAK GRZEGORZ……………..386
18. MATIASZEWSI HENRYK………….388
19. SZCZERKOWSKI MARCIN………392
23. KASPRZAK PIOTR…………………….430
24. ELIGIUSZ ARLT…………………………438
27. ZAJDLER ADAM………………………..460
WĘDKARZE W/W SA ZAWIESZENI W POŁOWACH DO DNIA WPŁACENIA OPŁATY ZA SPRZĄTANIE NA KONTO STOWARZYSZENIA W KWOCIE 50 PLN
8-10-16 11:06:08ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
wydalony od 22-05-2016- LUB OPŁATA W CIĄGU 7 DNI ZA NIEODBYTE DYŻURY NA KONTO STOWARZYSZENIA
1 .PAWŁOWICZ PAWEŁ 407-
2. SÓJTA JAROSŁAW 293-
3. MSTOWSKI MARIUSZ 355-
4. OLSZEWSKI DARIUSZ 119-
5. KĘDRA PIOTR 462-
6. PABICH SZYMON 179-
7. WIELGUS ANDRZEJ 101-
8. KOLAS JACEK 113-
9. NIEDZIELSKI PIOTR 412-
===========================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE ZA NIEOBECNOŚĆ NA POJEDYNCZYCH NOCNYCH DYŻURACH tj.

23-09-16 23:14:14UWAGA !!!!UWAGA!!!!
We wszelkich sprawach związanych ze Stowarzyszeniem prosimy dzwonić w godz 17-19.
skarbnik:Paweł-660-616-088
dyzury: Heniek- 507 168 105
prezes: Irek 502-722-901( tylko w godz 18-20) oprócz niedziel. W niedziele nie odbieram


DZIĘKUJEMY.
5-04-16 12:37:26DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
26-04-15 17:43:47