Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

SPRZĄTANIE JESIEŃ 2016
SPRZĄTANIE TERENU DLA WĘDKARZY POSIADAJĄCYCH PARZYSTE NUMERY KART WĘDKARSKICH ODBĘDZIE SIĘ W DNIU : 2-10-2016 O GODZ 14,00 LUB GDYBY PADAL ULEWNY DESZCZ W DNIU 9-10-2016 GODZ 14,00

ZARZĄD
4-09-16 11:15:22OGŁOSZENIE
PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM WĘDKARZOM , ŻE W MIESIĄCU WRZEŚNIU W KAŻDĄ NIEDZIELĘ W GODZINACH 09,00-13,00 W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA PRZY ULICY TUSZYŃSKIEJ 11 ( W BLOKU W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ POCZTA POLSKA W PIWNICY) BĘDĄ ZBIERANE OPŁATY KARTY WĘDKARSKIEJ ZA 2017 ROK.


ZARZĄD

4-08-16 21:42:57ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
wydalony od 22-05-2016- LUB OPŁATA W CIĄGU 7 DNI ZA NIEODBYTE DYŻURY NA KONTO STOWARZYSZENIA
1 .PAWŁOWICZ PAWEŁ 407-
2. SÓJTA JAROSŁAW 293-
3. MSTOWSKI MARIUSZ 355-
4. OLSZEWSKI DARIUSZ 119-
5. KĘDRA PIOTR 462-
6. PABICH SZYMON 179-
7. WIELGUS ANDRZEJ 101-
8. KOLAS JACEK 113-
9. NIEDZIELSKI PIOTR 412-
===========================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE ZA NIEOBECNOŚĆ NA POJEDYNCZYCH NOCNYCH DYŻURACH tj.

23-09-16 23:14:14ZMIANY W REGULAMINIE I DZIAŁANIU STOWARZYSZENIA
ZMIANY W REGULAMINIE POŁOWU i DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „WOLBÓRKA” PODJĘTE UCHWAŁAMI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W DNIU 17-04-2016 . ZMIANY TE WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA , CZYLI OD 17-04-2016ROKU
1. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA ŁÓDEK ZDALNIE STEROWANYCH PODCZAS POŁOWU NOCĄ. RYBY ZŁOWIONE PRZY UŻYCIU ŁÓDEK ZDALNIE STEROWANYCH ZŁOWIONE W CIĄGU POŁOWU DZIENNEGO WRACAJĄ Z POWROTEM DO WODY. ZAKAZ ZABIERANIA TYCH RYB Z ŁOWISKA.
DOTYCZY TO KARPI.
2. RYBY ZŁOWIONE PODCZAS DYŻURÓW NOCNYCH MAJĄ BYĆ WPISANE W KARTE POŁOWU.
W 2016 ROKU PROSZĘ WPISYWAC JE W RUBRYKACH W STYCZNIU LUB W LUTYM
W NASTEPNYCH LATACH KARTY POŁOWU ZOSTANĄ ZMIENIONE.
RYBY ZŁOWIONE PODCZAS DYŻURÓW LICZĄ SIĘ DO LIMITU ROCZNEGO
3. ZMIANA DOTYCZY LINA. OD DNIA DZISIEJSZEGO LIN WRACA DO DUŻYCH RYB 2 SZT/DZIENNIE
4. PODNIESIONO SKŁADKE ROCZNĄ NA 2017 ROK I LATA NASTĘPNE Z 200ZŁ DO 250ZŁ
5. WPROWADZA SIĘ DOBROWOLNĄ WPŁATĘ W WYSOKOŚCI 100ZŁ/NOC ZA NIEOBECNOŚĆ NA NOCNYCH DYŻURACHZARZĄD
17-04-16 20:00:05UWAGA !!!!UWAGA!!!!
We wszelkich sprawach związanych ze Stowarzyszeniem prosimy dzwonić w godz 17-19.
skarbnik:Paweł-660-616-088
dyzury: Heniek- 507 168 105
prezes: Irek 502-722-901( tylko w godz 18-20) oprócz niedziel. W niedziele nie odbieram


DZIĘKUJEMY.
5-04-16 12:37:26DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
26-04-15 17:43:47