Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

UWAGA DYŻURUJĄCY W NOCY!!!!!!!!!!!!!!!!1
OD DNIA 02-03-2014 ZOSTAJĄ PRZYWRÓCONE DYŻURY NOCNE NAD ZALEWEM W CZARNOCINIE. PIERWSZY DYŻUR JEST Z NIEDZIELI NA PONIEDZIAŁEK TZN. ZACZYNA SIĘ W NIEDZIELĘ WIECZOREM.

PROSIMY ABY WSZYSCY WĘDKARZE DANEJ GRUPY PRZYJEŻDŻALI W NIEDZIELĘ PIERWSZEGO DNIA DYŻURÓW .
KOORDYNATOR JEST ZOBOWIĄZANY TAK PODZIELIĆ DYŻURUJĄCYCH ABY KAŻDEJ NOCY BYŁY OSOBY DYŻURUJĄCE NAD WODĄ , A NIE TYLKO OD NIEDZIELI DO ŚRODY .

PRZYPOMINAMY , ZE PODCZAS DYŻURU OSOBY DYZURUJĄCE MAJĄ BYC ROZSTAWIONE WOKÓŁ OBYDWÓCH ZBIORNIKÓW. JĘZELI KONTROLUJĄCY STWIERDZI ZE CAŁA GRUPA JEST PO JEDNEJ STRONIE DYŻUR NIE BEDZIE ZALICZONY.

ZA NIE STOSOWANIE SIĘ DO W/W ZALECEŃ BĘDĄ WYCIĄGANE KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE .ZARZĄD,

P.S.
OD DNIA 02-03-2014 WPROWADZAMY CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU NA GROBLE SAMOCHODAMI , TAKZE PODCZAS DYZURÓW NOCNYCH.


ZARZĄD.
6-04-14 08:42:51ZAWIESZONY W POŁOWACH
ZA ZŁAMANIE REGULAMINU POŁOWU STOWARZYSZENIA WEDKARSKIEGO "WOLBÓRKA " W CZARNOCINIE ZARZĄD POSTANOWIŁ ZAWIESIĆ W POŁOWACH NA OKRES 1 MIESIĄCA TJ, OD 1-04-2014 DO 30-O4-2014 KOL. STAŃCZYK ROBERT NR KAT WĘD 448

ZARZĄD
30-03-14 15:01:53ZAWODY WEDKARSKIE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WEDKARSKIEGO "WOLBÓRKA" W CZARNOCINIE ODBĘDZIE SIE W DNIU 15-06-2014 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W CZARNOCINIE , PRZY UL. GŁÓWNEJ
-PIERWSZY TERMIN ZEBRANIA 15-06-2014 0 GODZ 14,00
-DRUGI TERMIN ZEBRANIA 15-06-2014 O GODZ 14,151) ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DOROSŁYCH ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 11-05-2014 O
-godz 5,00 do 5,45 zapisy przy strażnicy
-godz 6,00 do 10,00 zawody wędkarskie
-godz 10,00-11,00 zważenie i podsumowanie wyników oraz rozdanie nagródgodz
-godz 11,30- 13,00 wspólny grill

2)ZAWODY WEDKARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIERZY DO 15 ROKU ZYCIA W DNIU 1-06-2014
-godz 13,00 do 13,45 zapisy przy strażnicy
-godz 14,00 do 17,oo zawody wędkarskie
-godz 17,00do 19,00 zważenie i podsumowanie wyników oraz rozdanie nagró i wspólne pieczenie kiełbasek

PS.
REGULAMIN POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW BEDZIE PODANY NA TYDZIEŃ PRZED ZAWODAMI
30-03-14 14:55:22SPRZĄTANIE WIOSNA 2014 DLA NR PARZYSTYCH
SPRZRZĄTANIE WIOSNA 2014 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27-04-2014 O GODZ 14.00 . OBOWIĄZUJE WEDKARZY Z NR KAT PARZYSTYMI.
GDYBY PADAŁ ULEWNY DESZCZ TO SPRZĄTANIE ODBĘDZIE SIĘ ZA TYDZIEŃ TJ, 4-05-2014 O GODZ 14,00

P.S.
PROSZE ZABRAC ZE SOBA SZPADLE , GRABKI, WODERY LUB GUMOWCE
30-03-14 14:56:20UWAGA WEDKARAE WPŁACAJĄCY SKŁADKĘ ROCZNA NA 2014 R NA KONTO STOWARZYSZENIA!!
WEDKARZE , KTÓRZY WPŁACILI SKŁADKĘ ROCZNĄ NA 2014 ROK NA KONTO STOWARZYSZENIA PROSZENI SĄ O ODEBRANIE KART POŁOWU U KOL W SKLEPIE WEDKARSKIM W CZARNOCINIE UL GŁOWNA.
KARTY MOZNA ODEBRAC W DNIACH :
PON-PT W GODZ OD 9.00 DO 14.00
SOBOTA W GODZ OD 9.00 DO 13.00

TEL:
DO SKLEPU 507-273-619

ZARZĄD.
1-02-14 16:00:21Zawieszeni w połowach w miesiacu kwietniu 2014 r a także w miesiącu maju 2014 za nieodbyty dyżur dodatkowy
ZAWIESZENI W MIESIĄCACH:
KWIECIEŃ , MAJ , CZERWIEC
ZA NIEODBYTE DYZURY DODATKOWE:
1. WÓJCIŃSKI SZYMON----------422ZAWIESZENI W MIESIĄCU KWIETNIU I MAJU 2014 ZA NIEODBYTE DODATKOWE DYŻURY


1. CISZEWSKI MAREK ----------118
3. BĄBOL MAREK --------------421
5. GÓRALCZYK DARIUSZ---------424
6. NOWAŃSKI RAFAŁ------------426
7. LISICKI MAREK-------------334
8. PUSZ ZBIGNIEW-------------329
9. WIŚNIEWSKI ŁUKASZ---------128
10. SŁOWIKOWSKI PIOTR --------166
11. OLSZEWSKI DARIUSZ --------119
12. SAROWSKI PAWEŁ-------------81
14. CISZEK ZENON--------------409
15. WÓJCIK PAWEŁ--------------292
16. WLAZLOWSKI JAROSLAW ------210
17. KOSIŃSKI PAWEŁ-------------99
18. NAWROT ANDRZEJ------------286
19. KOSIŃSKI PAWEŁ ------------99

ZAWIESZENI W MIESIĄCU KWIETNIU 2014 ZA NIEODBYTE DODATKOWE DYŻURY NOCNE

1. NIEWIADOMSKI MAREK ------------50
2. MYŚLIŃSKI PAWEŁ----------------92
3. MACIAK JAROSŁAW---------------105
4. CIEŚLA MACIEJ-----------------106
5. KWAPISZ ANDRZEJ---------------283
6. AJZERT MAREK-------------------31
7. GÓRALCZYK DARIUSZ-------------424
8. NOWANSKI RAFAŁ----------------426
9. CISZEWSKI TOMASZ -------------125
10 .GALANT ANDRZEJ----------------331
11. ZIMNIAK TOMASZ ----------------17
12 .PEREK REMIGIUSZ---------------249
13. SKONECZKO TOMASZ--------------384
14. KUŹNIK MICHAŁ------------------19
15. ŁUCZAK MARCIN-----------------146
16. JASIŃSKI KRZYSZTOF-------------38
17. TOMCZAK ANDRZEJ --------------413
18. DRÓŻDŻ EDWARD------------------20
19. RZEPKOWSKI JANUSZ ------------430
20. WÓCIK PIOTR ------------------311
21. KUCINA MIROSŁAW---------------406
22. MSTOWSKI MARIUSZ--------------355
23. WLAZŁO BOGDAN------------------36
24. KONECKI ZDZISŁAW---------------42
25. STĘPIEŃ MIROSŁAW -------------310
26. STAŃCZAK MARCIN---------------217
27. RYTYCH SZYMON ----------------280
28. BRZEZIŃSKI KAMIL--------------183
29. WOJTALA JACEK-----------------387
30. ANDRZEJEWSKI WŁODZIMIERZ------394
31. BALCEREK SYLWESTER------------243
32. MORZDZIŻEWSKI ZBIGNIEW--------177
33. SUROWIEC JAROSŁAW-------------287
34. GUMOLA MARCIN-----------------340
35. SOBALSKI ANDRZEJ--------------141
36. ŻEGOTA KRZYSZTOF--------------312
37. WENTEL ANDRZEJ----------------124
38. PLUTA KAROL-------------------224
39. KACZUBA ANDRZEJ---------------179
40. REDZYNIA RAFAŁ----------------277
41. KOPIŃSKI WIESŁAW---------------58
42. WIECZOREK ADAM-----------------72
43. TRACZYK PRZEMYSŁAW-------------82
44. PRZEWOŹNIAK ZDZISŁAW-----------31
45. KAŹMIERCZAK PAWEŁ -------------53
46. PAPIEWSKI PRZEMYSŁAW ----------173
47. WARZYWODA TOMASZ --------------262
48. SÓJTA JAROSŁAW ----------------293
49. PACUSZKA PIOTR ----------------316
51. SMUKLERZ MAREK-----------------278
52. BARTCZAK MIECZYSŁAW-----------245
53. KURKOWSKI TOMASZ -------------271
54, LUDWICZAK BOGDAN---------------44
55. NOWAK GRZEGORZ ---------------386
56. WIECZOREK ADAM-----------------72
57. GRUCA MARCIN ------------------24
58. LEWY WIESŁAW -----------------102

ZA ZŁAMANIE REGULAMINU ZAWIESZENI W KWIETNIU 2014:
1. JARZYŃSKI ROBERT
2. MARKIEWICZ BERNARD
10-04-14 18:33:21DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
15-01-14 17:17:20