Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

WYNIKI ZAWODÓW WĘDKARSKICH
I MIEJSCE -karp o wadze 14,70 kg , kol
MARKIEWICZ
TOMASZ
II MIEJSCE - dwa karpie o łącznej wadze 11,20 kg , kol
JARZYŃSKI ROBERT
III MIEJSCE - karp o wadze 8,70 kg kol
KRÓL
BARTŁOMIEJ
19-05-15 15:44:30WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO "WOLBÓRKA"
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WEDKARSKIEGO "WOLBÓRKA" W CZARNOCINIE ODBĘDZIE SIE W DNIU 22 CZERWCA W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W CZARNOCINIE

PIERWSZY TERMIN ZEBRANIA : 22-06-2015 GODZ 14,00
DRUGI TERMIN ZEBRANIA : 22-06-2015 GODZ 14,15

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIU.

P.S.
W CZASIE TRWANIA ZEBRANIA OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ POŁOWU NA ZBIORNIKACH CZARNOCIN.

ZARZĄD:
19-05-15 11:32:35ZAWODY WEDKARSKIE DLA DZIECI
ZARZĄD STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „WOLBÓRKA”
INFORMUJE WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW WĘDKARSTWA , ŻE W DNIU 31-05-2015 O GODZ. 14.00 ODBĘDĄ SIĘ ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI DO 15-go ROKU ŻYCIA. W ZAWODACH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ WSZYSTKIE DZIECI .

- ŁOWIMY NA JEDNĄ WĘDKĘ
- METODA DOWOLNA
- ŁOWIMY TYLKO BIAŁĄ RYBĘ

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW I ZAPISY PRZY STRAŻNICY WĘDKARSKIEJ O GODZ. 13.00 . ZAPISYWAĆ SIĘ DO ZAWODÓW MOŻNA TYLKO
DO GODZ. 13.45. KAŻDEMU UCZESTNIKOWI ZAWODÓW MUSI TOWARZYSZYĆ OSOBA DOROSŁA.

ZAWODY ORGANIZUJE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE „WOLBÓRKA” I ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W CZARNOCINIE .

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ PO ZAWODACH NAPOJE I KIEŁBASKI.ZARZĄD:
26-04-15 10:16:31ZAWIESZENI W POŁOWACH
LISTA WEDKARZY KTÓRZY NIE BYLI NA SPRZĄTANIU WIOSNA 2015 I SĄ ZAWIESZENI W POŁOWACH OD DNIA 27-04-2015 DO MOMENTU UREGULAWANIA WPŁATY ZA SPRZĄTANIE DO SKARBNIKA STOWARZYSZENIA LUB NA KONTO STOW.
SKARBNIK: KOL PAWEŁ TEL 660-616-088

1. GRUCA MARCIN------------------24
2. KRAWCZYK HUBERT --------------64
4. MOCHEREK DARIUSZ -------------78
6. LORENC ANDRZEJ --------------142
8. PUCHALSKI KRZYSZTOF ---------170
9. KUBICKI ANDRZEJ -------------178
10. NAWROCKI KRZYSZTOF ----------232
12. HEJDUK SŁAWOMIR--------------264
13. RYTYCH TOMASZ----------------280
14. WÓJCIK PAWEŁ ----------------292
15. LISICKI MAREK ---------------334
16. GUMOLA MARCIN----------------340
17. OWCZAREK ZBIGNIEW -----------378
18. MAJDA ŁUKASZ ----------------398
19. WAL MAREK--------------------408
20. PŁACHTA KAZIMIERZ-------------442
21. PUSZ SŁAWOMIR ----------------444

19-05-15 11:38:02OGŁOSZENIE
OD DNIA 22-04-2015 ZABRANIA SIĘ POŁOWU RYB Z GROBLI BETONOWYCH-PRZELEWOWYCH NA ZBIORNIKU NR 2 , ORAZ W ODLEGŁOŚCI 25 METRÓW OD TYCH GROBLI.

PONADTO OBOK ZBIORNIKA NR 2 OD STRONY SOŁECTWA ZAMOŚĆ ZOSTAŁA OCZYSZCZONA DROGA BETONOWA I W ZWIĄZKU Z TYM WĘDKARZE KORZYSTAJĄCY Z POŁOWU NA TYM ZBIORNIKU ZOBOWIĄZANI SĄ DO KORZYSTANIA Z TEJ DROGI.
ZABRANIA SIĘ JEŻDŻENIA PO TRAWIE. I SAMOCHODY MAJĄ BYC PARKOWANE W NAJBLIŻSZEJ ODLEGŁOŚCI OD TEJ DROGI CZYLI OKOŁO 1-3 METRY.

NIE STOSOWANIE SIĘ DO W/W POLECEŃ BĘDZIE KARANE ZAWIESZENIEM W POŁOWACH , A NAGMINNE ŁAMANIE TYCH ZALECEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ CAŁKOWITY ZAKAZ POŁOWU NA ZBIORNIKU NR 2 OD STRONY SOŁECTWA ZAMOŚĆ

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD.

ZARZĄD
21-04-15 07:25:40ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA

1. CIESLA MACIEJ --------------106
2. SMUKLERZ MAREK--------------278
3. KOWALSKI JACEK--------------(461)ZAWIESZENI W MIESIĄCU KWIETNIU
=================================================
1. ALBRYCHT BOGDAN===---- (459)
2. POTAKOWSKI ZBIGNIEW-----(296)
4....NAWROT ANDRZEJ----------(286)
5. SŁOWIKOWSKI PIOTR-------(166)
6. URBAŃSKI JAKUB----------(206)
8. PUCHALSKI KRZYSZTOF---- (170)
10. KAŹMIERCZAK PAWEŁ------- (53)
11. SAROWSKI PAWEŁ---------- (81)
12. KOWALSKI JACEK ---------(460)
14. LISICKI MAREK-----------(334)
15. HAJDA JAROSŁAW ---------(337)
16. HAJDA ZDZISŁAW----------(252)
17. MOCHEREK DARIUSZ -------(78)
19. AJZERT DAWID -----------(120)
21. NOWAŃSKI RAFAŁ ---------(426)
22. ŻEGOTA KRZYSZTOF--------(312)
24. NAWROCKI KRZYSZTOF -----(232)
25. WALCZAK MAREK ----------(309)
31. WÓJCIŃSKI SZYMON--------(422)
33. BUJANOWSKI STANISŁAW----(216)
34. MYŚLIŃSKI PAWEŁ---------(92)
36. RZEPKOWSKI JANUSZ-------(430)
38. BANACH MARCIN-----------(113)
39. ZDUŃCZYK KAMIL----------(43)
40. KOZA CEZARY-------------(231)
42. ŁUCZAK MARCIN-----------(146}
43. KLACHTA DAMIAN----------(297)
44. HAJDUK SŁAWOMIR---------(264)
45. HAJDUK ZBIGNIEW---------(191)
46. PŁACHTA KAZIMIERZ-------(442)
47. MORZDZIZEWSKI ZBIGNIEW--(177)
48. KOZUB JAN---------------(215)
49. NAWROT ANDRZEJ----------(286)
50. REDZYNIA RAFAŁ----------(277)
51. URBAŃSKI JAKUB----------(206)
52. NOWAK JAROSLAW--------- (218)
53. KOWALSKI KRZYSZTOF------(241)
54. OWCZAREK ZBIGNIEW--------(378)
55. GUMOLA MARCIN------------(340)
56. WACHOWIEC PATRYK---------(454)
57. SIKORSKI RAFAŁ-----------(464)
58. SUROWIEC JAROSŁAW--------(287)
59. JERZAK WIESŁAW-----------(445)
60. WIĘCŁAWSKI WŁADYSŁAW-----(197)
61. PŁACHTA ADAM-------------(397)
62. MAJDA ŁUKASZ-------------(398)
63. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF------(68)
64. PUSZ SŁAWOMIR------------(444)
65. KRAJEWSKI ŁUKASZ---------(263)
66. PEREK REMIGIUSZ----------(249)
67. PODMAJSTRZY JACEK--------(8)
68. TOMCZYK SEBASTIAN--------(382)
======================================================================
ZAWIESZENI NA DWA MIESIĄCE : KWIECIEŃ I MAJ 2015r ZA NIEODBYCIE DWÓCH DYŻURÓW NOCNYCH
1
2. WÓJCIK PIOTR-------------(311)
3. MUSIAŁ PIOTR ------------(339)
6. CISZEWSKI MAREK----------(118)
7. JASZCZYK ZBIGNIEW--------(62)
8. WAL MAREK----------------(408)
9. MADEJ WITOLD-------------(349)
10. ŁASKA REMIGIUSZ----------(359)
11 .PLUTA KAROL--------------(224)
12 .DĄBEK MIECZYSŁAW---------(373)
13. KUCHTA KONRAD- ----------(279)
14. KRAWCZYK HUBERT ---------(64))
15. PACUSZKA PIOTR-----------(316)
16. BUSIAK MARIUSZ-----------(45)
17. MSTOWSKI MARIUSZ---------(355)


========================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE : KWIECIEŃ , MAJ I CZERWIEC 2015r ZA NIEODBYCIE TRZECH DYŻURÓW NOCNYCH

1. WÓJCIK PAWEŁ-------------(292)
19-05-15 11:40:25DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
26-04-15 17:43:47