Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

OGŁOSZENIE
w każdą niedzielę września w godz 9,00-13,00 będą zbierane opłaty na 2018 rok w siedzibie Stowarzyszenia ul tuszyńska 11 w piwnicy (klatka schodowa gdzie jest poczta)

pozdr.
16-08-17 22:44:22ZMIANY W REGULAMINIE POLOWU I NOCNYCH DYŻURACH UCHWALONYCH PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZLONKÓW STOWARZYSZENIA WEDKARSKIEGO „WOLBÓRKA” PODJĘTE W DNIU 25-06-2017 ROKU
1. ZAKAZ POŁOWU PRZY POMOCY ŁÓDEK ZDALNIE STEROWANYCH OD DNIA 25-06-2017
2. ZAKAZ WCHODZENIA DO WODY CELEM ZARZUCENIA , MOŻNA WEJŚĆ ABY PODEBRAĆ RYBĘ I PRZY SPININGOWANIU
3. ZMIANA DYŻURÓW NOCNYCH OD 1,04-2018 ROKU
-PIERWSZE PIĘĆ OSÓB NA LIŚCIE DYŻURUJĄCYCH OD NIEDZIELI DO ŚRODY , A POZOSTALI OD SRODY DO SOBOTY
KOORDYNATOR MOŻE ZAMIENIĆ KOLEJNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH WĘDKARZY I KOORDYNATOR JEŻELI JEST W PIERWSZEJ GRUPIE PRZEKAZUJE SPRAWOZDANIE INNEMU WĘDKARZOWI Z DRUGIEJ GRUPY CZYLI Z POZYCJI 6 .

ZMIANY TE OBOWIĄZUJĄ OD POCZĄTKU KWIETNIA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA. OKRES ZIMOWY POZOSTAJE BEZ ZMIANWALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOW WĘDK „WOLBÓRKA”
30-06-17 13:33:48ZAWIESZENI I WYDALENI ZA DYŻURY NOCNE
1. KUCHARSKI MARCIN -WYDALONY ZE STOWARZYSZENIA ZA 4 NIEODBYTE DYŻURY
2. SZARLEJ WŁODZIMIERZ-WYDALONY ZE STOWARZYSZENIA ZA 4 NIEODBYTE DYŻURY
3. GRUNT PAWEŁ (77)-WYDALONY ZA NIEODBYTE DYŻURY NOCNE
4. RYTYCH SZYMON(280)- WYDALONY ZA 4 NIEODBYTE DYŻURY NOCNE


ZAWIESZENI ZA DYŻURY NOCNE


14-08-17 17:55:14OGŁOSZENIE
PROSIMY WEDKARZY , KTÓRZY ROBIA OPŁATY NA KONTO STOWARZYSZENIA ABY PO WPŁACENIU MIELI ZE SOBĄ NA ŁOWISKU POTWIERDZENIE WPLATY.
PONIEWAŻ WYCIĄGI Z BANKU OTRZYMUJEMY RAZ W MIESIĄCU I WTEDY DOPIERO JEST AKTUALIZOWANA LISTA ZAWIESZONYCH WEDKARZY NA NASZEJ STRONIE.

POZDR.
30-04-17 12:44:00ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA SPRZĄTANIU
OD DNIA 23-04-2017 ROKU ZOSTAJĄ ZAWIESZENI WĘDKARZE , KTÓRZY NIE BYLI NA SPRZĄTANIU W DNIU 23,04,17. ZAWIESZZENIE TRWA DO DNIA WPLACENIA NA KONTO STOWARZYSZENIA 50ZŁ


2. NIEWIADOMSKI MAREK........50
3. WOJCIECHOWSKI OSKAR .......56
5. WIECZOREK ADAM.............72
6.MOCHEREK DARIUSZ...........78
10.LORENC ANDRZEJ.............142
11. KĘPKA STANISŁAW...........146
14. SZARLEJ WŁODZIMIERZ.......164
16.SMYCZEK ANDRZEJ............168
17.PUCHALSKI KRZYSZTOF........170
18. KAWNIK RAFAŁ..............182
19. WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ.....190
20. MICHAŁUS ŁUKASZ...........208
22. BUJANOWSKIL STANISŁAW.....216
30. STRZELCZYK MICHAŁ ........278
31. RYTYCH TOMASZ.............280
33. WÓJCIK PAWEŁ .............292
34. BARANOWSKI BOGDAN.........304
36. BADEK SŁAWOMIR ...........308
43. FAŁEK MICHAŁ..............374
44. BIEDRZYCKI PAWEŁ..........376
48. NOWAK GRZEGORZ............386
49. SZCZERKOWSKI MARCIN.......392
50. PAŁUBSKI TOMASZ ..........398
52. GÓRALCZYK DARIUSZ.........424

15-07-17 18:56:48ZAWIESZENI W POŁOWACH ZA NIEOBECNOŚĆ NA JEDNONOCNYCH DYŻURACH

======================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE ZA NIEOBECNOŚĆ NA JEDNO NOCNYCH DYŻURACH ZIMOWYCH. OD 01-04-2017r DO 30-06-2017r


=======================================================================

WYDALENIZE STOWARZYSZENIA LUB WPLATA 400ZL NA KONTO STOWARZYSZENIA
1. FALEK MICHAL (374)
12-07-17 11:01:39UWAGA !!!!UWAGA!!!!
We wszelkich sprawach związanych ze Stowarzyszeniem prosimy dzwonić w godz 17-19.
skarbnik:Paweł-660-616-088
dyzury: Heniek- 507 168 105
prezes: Irek 502-722-901( tylko w godz 18-20) oprócz niedziel. W niedziele nie odbieram


DZIĘKUJEMY.


W dniu dzisiejszym tj 31.03.2017 nastąpiła zmiana numeru do koordynatora
Aktualny nr 513 036 631
23-04-17 19:37:29DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
23-04-17 19:24:32