Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

SPRZĄTANIE TERENU
SPRZATANIE WIOSENNE DOTYCZY NUMERÓW KART PARZYSTYCH
12-04-15 13:22:18ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA

1. CIESLA MACIEJ --------------106
2. SMUKLERZ MAREK--------------278
3. KOWALSKI JACEK--------------(461)
4. PADYK JAROSŁAW -------------(61)


ZAWIESZENI W MIESIĄCU KWIETNIU
=================================================
1. ALBRYCHT BOGDAN===---- (459)
2. POTAKOWSKI ZBIGNIEW-----(296)
4....NAWROT ANDRZEJ----------(286)
5. SŁOWIKOWSKI PIOTR-------(166)
6. URBAŃSKI JAKUB----------(206)
8. PUCHALSKI KRZYSZTOF---- (170)
10. KAŹMIERCZAK PAWEŁ------- (53)
11. SAROWSKI PAWEŁ---------- (81)
12. KOWALSKI JACEK ---------(460)
14. LISICKI MAREK-----------(334)
15. HAJDA JAROSŁAW ---------(337)
16. HAJDA ZDZISŁAW----------(252)
17. MOCHEREK DARIUSZ -------(78)
19. AJZERT DAWID -----------(120)
21. NOWAŃSKI RAFAŁ ---------(426)
22. ŻEGOTA KRZYSZTOF--------(312)
24. NAWROCKI KRZYSZTOF -----(232)
25. WALCZAK MAREK ----------(309)
31. WÓJCIŃSKI SZYMON--------(422)
33. BUJANOWSKI STANISŁAW----(216)
34. MYŚLIŃSKI PAWEŁ---------(92)
36. RZEPKOWSKI JANUSZ-------(430)
38. BANACH MARCIN-----------(113)
39. ZDUŃCZYK KAMIL----------(43)
40. KOZA CEZARY-------------(231)
42. ŁUCZAK MARCIN-----------(146}
43. KLACHTA DAMIAN----------(297)
44. HAJDUK SŁAWOMIR---------(264)
45. HAJDUK ZBIGNIEW---------(191)
46. PŁACHTA KAZIMIERZ-------(442)
47. MORZDZIZEWSKI ZBIGNIEW--(177)
48. KOZUB JAN---------------(215)
49. NAWROT ANDRZEJ----------(286)
50. REDZYNIA RAFAŁ----------(277)
51. URBAŃSKI JAKUB----------(206)
52. NOWAK JAROSLAW--------- (218)
53. KOWALSKI KRZYSZTOF------(241)
54. OWCZAREK ZBIGNIEW--------(378)
55. GUMOLA MARCIN------------(340)
56. WACHOWIEC PATRYK---------(454)
57. SIKORSKI RAFAŁ-----------(464)
58. SUROWIEC JAROSŁAW--------(287)
59. JERZAK WIESŁAW-----------(445)
60. WIĘCŁAWSKI STANISŁWA-----(197)
61. PŁACHTA ADAM-------------(397)
62. MAJDA ŁUKASZ-------------(398)
63. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF------(68)
64. PUSZ SŁAWOMIR------------(444)
65. KRAJEWSKI ŁUKASZ---------(263)
66. PEREK REMIGIUSZ----------(249)
67. PODMAJSTRZY JACEK--------(8)

======================================================================
ZAWIESZENI NA DWA MIESIĄCE : KWIECIEŃ I MAJ 2015r ZA NIEODBYCIE DWÓCH DYŻURÓW NOCNYCH
1
2. WÓJCIK PIOTR-------------(311)
3. MUSIAŁ PIOTR ------------(339)
6. CISZEWSKI MAREK----------(118)
7. JASZCZYK ZBIGNIEW--------(62)
8. WAL MAREK----------------(408)
9. MADEJ WITOLD-------------(349)
10. ŁASKA REMIGIUSZ----------(359)
11 .PLUTA KAROL--------------(224)
12 .DĄBEK MIECZYSŁAW---------(373)
13. KUCHTA KONRAD- ----------(279)
14. KRAWCZYK HUBERT ---------(64))
15. PACUSZKA PIOTR-----------(316)
16. BUSIAK MARIUSZ-----------(45)
17. MSTOWSKI MARIUSZ---------(355)


========================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE : KWIECIEŃ , MAJ I CZERWIEC 2015r ZA NIEODBYCIE TRZECH DYŻURÓW NOCNYCH


1. TOMCZYK SEBASTIAN-------(382)
2. WÓJCIK PAWEŁ-------------(292)
15-04-15 21:02:21SPRZĄTANIE TERENU
SPRZĄTANIE TERENU WOKÓŁ ZALEWU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 KWIETNIA (NIEDZIELA) O GODZ 14,OO .LUB GDYBY PADAŁ ULEWNY DESZCZ W DNIU 26 KWIETNIA (NIEDZIELA) O GODZ 14,

ZBIÓRKA PRZY STRAŻNICY , SPRZĄTANIE DOTYCZY WĘDKARZY Z PARZYSTYMI NUMERAMI KART WĘDKARSKICH.

PS.
PROSIMY ZABRAC ZE SOBA SZPADLE I GRABIE

ZARZĄD.
OD DNIA 5-01-015 ROKU WSZELKIE SPRAWY ZWIAZANE Z DYŻURAMI NOCNYMI PROSZĘ KIEROWAĆ DO KOL : MAZUR HENRYK TEL 507-168-105

podpisał:

PREZES STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO
"WOLBÓRKA"
IRENEUSZ SZKLAREK
ZA PORZĄDEK W STRAŻNICY I POD ZADASZENIEM WOKÓŁ GRILA ODPOWIEDZIALNY JEST KOORDYNATOR W DANYM TYGODNIU.

ZARZĄD.
4-04-15 16:28:17ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ " ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY "
ZARZĄD STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO " WOLBÓRKA" SKŁADA NA RĘCE WSZYSTKICH WĘDKARZY I ICH RODZIN ŻYCZENIA ZDROWIA, SPOKOJU I RADOŚCI .

ZARZĄD
STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO
"WOLBÓRKA"
W CZARNOCINIE
2-04-15 15:38:55znaleziono
znaleziono małego psa , w czarno białe plamy nad zalewem około tygodnia temu
wiadomosc pod nr tel 502 722-901
1-04-15 16:25:44DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
15-01-14 17:17:20