Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

UWAGA !!!!UWAGA!!!!
W DNIACH 25-30.07 ZOSTANIE PODANE LEKARSTWO DLA RYB. W OKRESIE 30 DNI NIE DAWAĆ RYB DO SPOŻYCIA DZIECIOM DO 7 ROKU ŻYCIA. DOROŚLI MOGĄ SPOŻYWAĆ ZŁOWIONE RYBY.

ZARZĄD
25-07-16 09:06:42ZAWIESZENY W POŁOWACH
ZA ZŁAMANIE REGULAMINU POŁOWU W DNIU 25-05-2016 PRZEZ KOL GŁOWACKIEGO RYSZARDA ZARZAD STOWARZYSZENIA WEDKARSKIEGO "WOLBÓRKA" POSTANOWIŁ:

ZAWIESIĆ KOLEGĘ W POŁOWACH NA ZBIORNIKACH CZARNOCIN
NA OKRES 3 MIESIĘCY TJ OD 26-05-2016 DO 31-08-2016.


P.S. OD W/W DECYZJI MA KOLEGA PRAWO ODWOLAĆ SIE DO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO W TERMINIE 7 DNI , TJ. DO DO 3-06-2016

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO
"WOLBÓRKA"
W CZARNOCINIE
26-05-16 09:33:31ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
wydalony od 22-05-2016- LUB OPŁATA W CIĄGU 7 DNI ZA NIEODBYTE DYŻURY NA KONTO STOWARZYSZENIA
1.PAWŁOWICZ PAWEŁ 407
2.SÓJTA JAROSŁAW 293
3.
===========================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE ZA NIEOBECNOŚĆ NA POJEDYNCZYCH NOCNYCH DYŻURACH tj.
OD 01-04-2016r DO 30-06-2016r


1.DARNIKOWSKI PIOTR.......(90)
2.AJZERT DAWID............(120)


zawieszony na trzy miesiące kol SZARLEJ WŁODZIMIERZ (164) OD 1-06-2016 DO 31-08-2016

ZAWIESZONY NA 1 MIESIĄC KOL PIETRZYK BOGDAN (30) OD 1-06-2016 DO 30 -06-201620-07-16 12:22:38ZMIANY W REGULAMINIE I DZIAŁANIU STOWARZYSZENIA
ZMIANY W REGULAMINIE POŁOWU i DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO „WOLBÓRKA” PODJĘTE UCHWAŁAMI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W DNIU 17-04-2016 . ZMIANY TE WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA , CZYLI OD 17-04-2016ROKU
1. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA ŁÓDEK ZDALNIE STEROWANYCH PODCZAS POŁOWU NOCĄ. RYBY ZŁOWIONE PRZY UŻYCIU ŁÓDEK ZDALNIE STEROWANYCH ZŁOWIONE W CIĄGU POŁOWU DZIENNEGO WRACAJĄ Z POWROTEM DO WODY. ZAKAZ ZABIERANIA TYCH RYB Z ŁOWISKA.
DOTYCZY TO KARPI.
2. RYBY ZŁOWIONE PODCZAS DYŻURÓW NOCNYCH MAJĄ BYĆ WPISANE W KARTE POŁOWU.
W 2016 ROKU PROSZĘ WPISYWAC JE W RUBRYKACH W STYCZNIU LUB W LUTYM
W NASTEPNYCH LATACH KARTY POŁOWU ZOSTANĄ ZMIENIONE.
RYBY ZŁOWIONE PODCZAS DYŻURÓW LICZĄ SIĘ DO LIMITU ROCZNEGO
3. ZMIANA DOTYCZY LINA. OD DNIA DZISIEJSZEGO LIN WRACA DO DUŻYCH RYB 2 SZT/DZIENNIE
4. PODNIESIONO SKŁADKE ROCZNĄ NA 2017 ROK I LATA NASTĘPNE Z 200ZŁ DO 250ZŁ
5. WPROWADZA SIĘ DOBROWOLNĄ WPŁATĘ W WYSOKOŚCI 100ZŁ/NOC ZA NIEOBECNOŚĆ NA NOCNYCH DYŻURACHZARZĄD
17-04-16 20:00:05ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ PODCZAS SPRZĄTNIA WIOSNA 2016
ZAWIESZENIW POŁOWACH OD DNIA 09-04-2016 DO MOMENTU WPŁACENIA EKWIWALENTU ZA SPRZĄTANIE WIOSNA 2016

6. PADYK JAROSŁAW ---------------- 61
10. WIELGUS ANDRZEJ---------------101
11. MACIAK JAROSŁAW--------------105
13. KOLAS JACEK ----------------------113
20. HEJDUK ZBIGNIEW---------------191
30. BARAŃSKI ARKADIUSZ----------313
36. MSTOWSKI MARIUSZ------------355
48. WIELGOPOLAN ŁUKASZ-------451
PRZYPOMINAMY , ŻE EKWIWALENT ZA SPRZĄTANIE OD 2015 ROKU WYNOSI 50ZŁ

24-06-16 12:27:35UWAGA !!!!UWAGA!!!!
We wszelkich sprawach związanych ze Stowarzyszeniem prosimy dzwonić w godz 17-19.
skarbnik:Paweł-660-616-088
dyzury: Heniek- 507 168 105
prezes: Irek 502-722-901( tylko w godz 18-20) oprócz niedziel. W niedziele nie odbieram


DZIĘKUJEMY.
5-04-16 12:37:26DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
26-04-15 17:43:47