Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

UWAGA!!!!!!!!!!
Z DNIEM 28-02-2015r WZNAWIAM DYŻURY NOCNE.

CZłonek Zarządu:
Henryk Mazur
28-02-15 15:15:13UWAGA !!!!UWAGA!!!!
LISTA WEDKARZY , KTÓRZY WPŁACILI SKŁADKĘ NA 2015 NA KONTO ,PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO KOL GÓRECKIEGO PAWŁA CELEM ODBIORU KARTY POŁOWU NA 2015 ROK
TEL. 660-616-088
Kraszewski Stanisław
Dróżdż Edward
Przewoźniak Zdzisław
Mocherek Dariusz
Markiewicz Bernard
MIERZYŃSKI SŁAWOMIR(
Stępnicki Sławomir
Puchalski Krzysztof
Stańczak Marcin
Marusik Edward
Sójta Jarosław
Piotrowski Zbigniew
Walczak Marek
Wójcik Piotr
Żegota Krzysztof
Pabich Paweł
Pabich Damian
Okręglicki Grzegorz
Biedrzycki Paweł
Skonieczko Tomasz
MATIASZEWSI HENRYK
Szczerkowski MARCIN
SZCZEPANIK KRZYSZTOF
PLEBAŃCZYK ANDRZEJ
PŁACHTA KAZIMIERZ
PUSZ SŁAWOMIR
WIELGOPOLAN ŁUKASZ
SPŁAWSKI KAMIL
KOWALSKI JACEK

13-01-15 14:14:26HARMONOGRAM SPOTKAŃ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA 2 015 ROK
1. ZAWODY WĘDKARSKIE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WEDKARSKIEGO "WOLBÓRKA" -17.05.2015
2. ZAWODY WĘDKARSKIE DLA DZIECI - 31.05.2015
3. SPRZĄTANIE WIOSNA 2015 DLA NR KART NIEPARZYSTYCH 18 LUB 25 KWIECIEŃ 2015 ROKU
4. SPRZĄTANIE JESIEŃ 2015 DLA NR KART PARZYSTYCH 10 LUB 17 PAŹDZIERNIK 2015 ROKU
5. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO "WOLBÓRKA" 21 CZERWCA 2015 ROKU

P.S .
W/W DATY SA ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE W ZWIĄZKU Z POGODĄ LUB Z INNYCH PRZYCZYN.

podpisano:

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO
"WOLBÓRKA"
W CZARNOCINIE
4-01-15 13:50:28UWAGA !!!!UWAGA!!!!
OD DNIA 5-01-015 ROKU WSZELKIE SPRAWY ZWIAZANE Z DYŻURAMI NOCNYMI PROSZĘ KIEROWAĆ DO KOL : MAZUR HENRYK TEL 507-168-105

podpisał:

PREZES STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO
"WOLBÓRKA"
IRENEUSZ SZKLAREK
ZA PORZĄDEK W STRAŻNICY I POD ZADASZENIEM WOKÓŁ GRILA ODPOWIEDZIALNY JEST KOORDYNATOR W DANYM TYGODNIU.

ZARZĄD.

3-02-15 13:58:00ZAWIESZENI W POŁOWACH W MIESIĄCU KWIETNIU I MAJU 2015 ZA DYZURY NOCNE POJEDYNCZE
ZAWIESZENI NA I MIESIĄC

1. ALBRYCHT BOGDAN===---- (459)
2. POTAKOWSKI ZBIGNIEW-----(296)
3. TOMCZYK SEBASTIAN------ (382)
4....NAWROT ANDRZEJ----------(286)
6. SŁOWIKOWSKI PIOTR-------(166)
7. URBAŃSKI JAKUB----------(206)
8. KRAWCZYK HUBERT ---------(64)
9. PUCHALSKI KRZYSZTOF---- (170)
10. KAŹMIERCZAK PAWEŁ------- (53)
11. SAROWSKI PAWEŁ---------- (81)
12. KOWALSKI JACEK ---------(460)
14. MSTOWSKI MARIUSZ------- (355)
15. LISICKI MAREK-----------(334)
16. HAJDA JAROSŁAW ---------(337)
17. HAJDA ZDZISŁAW----------(252)
19. MOCHEREK DARIUSZ -------(78)
20. CIEŚLA MACIEJ-----------(106)
21. AJZERT DAWID -----------(120)
22. AJZERT MAREK------------(314)
23. NOWAŃSKI RAFAŁ ---------(426)
24. ŻEGOTA KRZYSZTOF--------(312)
26. BUSIAK MARIUSZ----------(45)
27. NAWROCKI KRZYSZTOF -----(232)
28. WALCZAK MAREK ----------

ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA DYŻURZE 12-01-2015r

29. MADEJ WITOLD-------------(349)
30. ŁASKA REMIGIUSZ----------(359)

31. MAŁECKI MIROSŁAW---------(443)

ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA DYŻURZE 14-01-2015r

32. PLUTA KAROL--------------(224)
33. DĄBEK MIECZYSŁAW---------(373)
34. FORNALCZYK MIECZYSŁAW----(306)
35. KUCHTA KONRAD------------(279)
36. KRAJEWSKI ŁUKASZ---------(263)

ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA DYŻURZE 15-01-2015r

39. PODMAJSTRZY JACEK-------(8)


ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA DYŻURZE 16-01-2015r

41. PACUSZKA PIOTR----------(316)

ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA DYŻURZE 21-01-2015r
44. WÓJCIŃSKI SZYMON--------(422)
47. MSTOWSKI MARIUSZ--------(355) NIE OBECNY NA DYŻURZE 22-01-2015r

48. BUJANOWSKI STANISŁAW----(216) ------------------- 25-01-2015r
49. WÓJCIK PAWEŁ------------(292) ------------------- 25-01-2015r
51. MYŚLIŃSKI PAWEŁ---------(92)----------26-01-2015r
52. KURKOWSKI TOMASZ--------(271)---------26-01-2015r
53. RZEPKOWSKI JANUSZ-------(430)--------------28-01-2015r
54. GRZEGOREK GRZEGORZ------(39)-NIE OBECNY NA DYŻURZE NOCNYM 01-03-2015r
55. GRZEGOREK KONRAD--------(63)
56. WLAZŁO BOGDAN-----------(36)
57. LEWY WIESŁAW-------------(102)
58. KONECKI ZDZISŁAW------------(42)
59. KOZŁOWSKI MIROSŁAW------(34) NIE OBECNY NA DYŻURZE NOCNYM 02-03-2015
60. BANACH MARCIN-----------(113)
61. MARUSIK EDWARD----------(256)
62. ZDUŃCZYK KAMIL----------(43)
63. PATURAJ CZESŁAW---------(265)

ZAWIESZENI NA DWA MIESIĄCE : KWIECIEŃ I MAJ 2015r

1. WÓJCIK PAWEŁ------------(292)
2. WÓJCIK PIOTR------------(311)
3. MUSIAŁ PIOTR -----------(339)
4. CISZEWSKI MICHAŁ---------(315) NIE OBECNI NA DYŻURACH
5. CISZEWSKI TOMASZ---------(125)
6. CISZEWSKI MAREK----------(118)
7. JASZCZYK ZBIGNIEW--------(62)
8. WAL MAREK----------------(408) NIE OBECNY NA DYŻURACH


ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE : KWIECIEŃ , MAJ I CZERWIEC 2015r

1. SMUKLERZ MAREK----------(278)

3-03-15 21:12:50DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
15-01-14 17:17:20