Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

SPRZĄTANIE JESIEŃ 2014
SPRZĄTANIE TERENU DLA NUMERÓW KART NIEPARZYSTYCH ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ 5-10-2014 O GODZ 14,00 LUB GDYBY PADAŁ ULEWNY DESZCZ TO 12-10-2014 TEŻ GODZ 14,00

ZARZĄD
9-09-14 10:41:20UWAGA !!!!UWAGA!!!!
OD DNA 29-08-2010 ZOSTAŁ ODDANY DO URZYTKU POMOST PRZY STRAŻNICY WĘDKARSKIEJ DLA WĘDKARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH .
Z POMOSTU TEGO MOGĄ KORZYSTAC WYŁĄCZNIE WĘDKARZE KTÓRZY PORUSZAJĄ SIĘ NA WÓZKACH LUB PRZY POMOCY "BALKONKU".
WSZYSCY INNI WĘDKARZE , KTÓRZY BĘDĄ KORZYSTAĆ Z TEGO POMOSTU BĘDĄ ZAWIESZENI W POŁOWACH NA MIN 3 MIESIĄCE.
ZARZĄD.
29-08-14 16:24:49ZAWIESZENI I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIAZ
ZAWIESZENI:
1. NOWAK ANTONI (323) NA 3 MIESIĄCE TJ OD 20.07.2014 DO 19.10.2014
2. CISZEWSKI MAREK (118) 1 MIESIĄC TJ. OD 1,08,14 DO 31,08,14
3. CISZEWSKI MICHAŁ (315) 1 MIESIĄC TJ. OD 1.08.14 DO 31.08.14
4. CISZEWSKI TOMASZ (125) 3 MIESIĄCE TJ. OD 1,08.14 DO 31.10.14
5. BANACH PIOTR (130) 1 MIESIĄC TJ. OD 15,09,14 DO 14,10,14
6. KAŹMIERCZAK PAWEŁ 3 MIESIĄCE TJ. OD 15.09,14 DO 31.10,14
I WIOSNA 2015 TJ. OD 1,04,15 DO 15,05,15
7.ZDUŃCZYK KAMIL (43) 3 MIESIĄCE TJ, OD 15,09,14 DO 31,10,14
I WIOSNA 2015 TJ OD 1,04,15 DO 15,05,15


ZARZĄD

WYKLUCZENI:

1.MAŁECKI ZBIGNIEW (174)
2.MAŁECKI ANDRZEJ(228)
3. SMYŁA BOGDAN NR. 288
4. SOBCZYK WOJCIECH (466)
5. RZEPKOWSKI JANUSZ (430)
6. KONECKI ZDZISŁAW (42)
7. GRODZKI JERZY (198)
8. PATURAJ CZESŁAW (265)

W/W KOLEDZY ZOSTAJĄ SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYŻURY NOCNE

ZARZĄD
14-09-14 19:18:51OGŁOSZENIE
ZARZĄD STOWARZYSZENIA WĘDKARSKIEGO WOLBÓRKA PRZYPOMINA , ŻE SKŁADKA ROCZNA NA 2015 ROK BĘDZIE ZBIERANA PRZY STRAŻNICY WĘDKARSKIEJ W KAZDĄ NIEDZIELĘ WRZEŚNIA W GODZ 9,00-13,00

ZARZĄD.
17-08-14 17:47:54PRZYPOMNIENIE
PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM WĘDKARZOM O UTRZYMYWANIE PORZĄDKU NA ŁOWISKU PODCZAS WEDKOWANIA , POZOSTAWIENIA PORZĄDKU NA STANOWISKU PO ZAKOŃCZNIU WEDKOWANIA.

ZA NIEPORZĄDEK NA STANOWISKU I W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU BĘDĄ WYCIĄGANE KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE.

ZARZĄD.

PONADTO ZA PORZĄDEK W STRAZNICY I POD ZADASZENIEM WOKÓŁ GRILA ODPOWIEDZIALNY JEST KOORDYNATOR W DANYM TYGODNIU.

ZARZĄD.
13-07-14 11:15:03ZAWIESZENI W POŁOWACH
ZA NIEOBECNOŚĆ NA SPRZĄTANIU W DNIU 27-04-2014 N/W WEDKARZE ZOSTLI ZAWIESZENI W POŁOWACH OD DNIA 28-04-2014 DO CHWILI WPŁACENIA OPŁATY ZA SPRZĄTANIE.

1. CIESLA MACIEJ --------------------106
2. ŁUCZAK MARCIN ----------------------146
3. KASPRZAK HENRYK ------------------188
4. GRODZKI JERZY-----------------------19
5. SMUKLERZ MAREK ------------------------278
6. ŻEGOTA KRZYSZTOF-----------------------312
7. OWCZAREK ZBIGNIEW ------------------------378
8. SKONIECZKO TOMASZ --------------------------384
9. MAJDA ŁUKASZ -----------------------------------398
10. NOWAŃSKI RAFAŁ --------------------------------426WPŁATY W WYSOKOŚCI 25ZŁ MOŻNA DOKONAC NA KONTO STOWARZYSZENIA LUB U SKARBNIKA KOL PAWŁA NR TEL:660-616-088

ZARZĄD
7-09-14 17:18:40DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
15-01-14 17:17:20