Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

ZAWIESZENI W POŁOWACH
LISTA WĘDKARZY KTÓRZY NIE BYLI NA SPRZĄTANIU JESIENNYM I SA ZAWIESZENI DO MOMENTU WPŁACENIA 50ZŁ DO SKARBNIKA STOWARZYSZENIA LUB NA KONTO BANKOWE
NR KONTA JEST PODANY W REGULAMINIE
TEL DO SKARBNIKA: 660-616-088
1. KUŹNIK MICHAŁ
2. ZWIERZYŃSKI CEZARY
4. FLORCZAK ROBERT
5. PADYK JAROSŁAW
7. BURCZYŃSKI PRZEMYSŁAW
8. MASŁOWSKI DARIUSZ
9. SOBALSKI ANDRZEJ -wpłacono 1/2
11. JANEK SŁAWOMIR
13. REDZYNIA MICHAŁ
14. MINIATORSKI MIROSŁAW
16. KUCHARSKI MARCIN
17. KOWALSKI KRZYSZTOF
18. SZTANDOR TOMASZ
19. CYWIŃSKI RYSZARD
20. KURKOWSKI TOMASZ
23. PABICH DAMIAN
24. GALANT ANDRZEJ
25. KACZUBA WOJCIECH
26. MUSIAŁ PIOTR
28. MSTOWSKKI MARIUSZ
29. MAZUREK RYSZARD
30. FORNALCZYK ŁUKASZ
34. PŁACHTA ADAM
35. CISZEK ZENON
38. POGODA MICHAŁ
19-10-14 21:24:38UWAGA !!!!UWAGA!!!!
ZA PORZĄDEK W STRAŻNICY I POD ZADASZENIEM WOKÓŁ GRILA ODPOWIEDZIALNY JEST KOORDYNATOR W DANYM TYGODNIU.

ZARZĄD.
5-10-14 08:23:04UWAGA !!!!UWAGA!!!!
OD DNA 29-08-2010 ZOSTAŁ ODDANY DO URZYTKU POMOST PRZY STRAŻNICY WĘDKARSKIEJ DLA WĘDKARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH .
Z POMOSTU TEGO MOGĄ KORZYSTAC WYŁĄCZNIE WĘDKARZE KTÓRZY PORUSZAJĄ SIĘ NA WÓZKACH LUB PRZY POMOCY "BALKONKU".
WSZYSCY INNI WĘDKARZE , KTÓRZY BĘDĄ KORZYSTAĆ Z TEGO POMOSTU BĘDĄ ZAWIESZENI W POŁOWACH NA MIN 3 MIESIĄCE.
ZARZĄD.
29-08-14 16:24:49ZAWIESZENI I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIAZ
ZAWIESZENI:
1. NOWAK ANTONI (323) NA 3 MIESIĄCE TJ OD 20.07.2014 DO 19.10.2014
5. BANACH PIOTR (130) 1 MIESIĄC TJ. OD 15,09,14 DO 14,10,14
6. KAŹMIERCZAK PAWEŁ 3 MIESIĄCE TJ. OD 15.09,14 DO 31.10,14
I WIOSNA 2015 TJ. OD 1,04,15 DO 15,05,15
7.ZDUŃCZYK KAMIL (43) 3 MIESIĄCE TJ, OD 15,09,14 DO 31,10,14
I WIOSNA 2015 TJ OD 1,04,15 DO 15,05,15


ZARZĄD

WYKLUCZENI:

1.MAŁECKI ZBIGNIEW (174)
2.MAŁECKI ANDRZEJ(228)
3. SMYŁA BOGDAN NR. 288
4. SOBCZYK WOJCIECH (466)
5. RZEPKOWSKI JANUSZ (430)
6. KONECKI ZDZISŁAW (42)
7. GRODZKI JERZY (198)
8. PATURAJ CZESŁAW (265)
10, KUJAWIAK MICHAŁ (295)

W/W KOLEDZY ZOSTAJĄ SKREŚLENI Z LISTY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYŻURY NOCNE

ZARZĄD
7-10-14 08:51:55DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
15-01-14 17:17:20