Wolbórka Strona główna Trofea wędkarskie Ogłoszenia Galeria Harmonogram dyżurów Kontakt Regulamin Targowisko
Ogłoszenia
W tym dziale znajduje się 10 ostatnich ogłoszeń ulożonych chronologicznie.

DYŻURY
OD DNIA 6-02-2016 TJ. OD SOBOTY PRZYWRACAM DYZURY NOCNE

CZŁONEK ZARZĄDU
HENRYK MAZUR
6-02-16 15:10:09SPRZĄTANIE WIOSNA 2016 I ZAWODY WĘDKARSKIE
SPRZĄTANIE WIOSNA 2016 ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3 KWIETNIA O GODZ 15,00 LUB GDYBY PADAŁ ULEWNY DESZCZ TO 10 KWIETNIA O GODZ 15,00


SPRZĄTANIE OBOWIĄZUJE WĘDKARZY Z NIEPARZYSTYMI NUMERAMI KART WĘDKARSKICH

--------------------------------------------------------

ZAWODY WEDKARSKIE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ODBEDĄ SIĘ W DNIU 22 MAJA O GODZ 6,00

--------------------------------------------------------

ZAWODY WĘDKARSKIE DLA MŁODZIEŻY DO 15 ROKU ŻYCIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 5 CZERWCA O GODZ 14,OOZARZĄD
17-01-16 11:52:46ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ NA POJEDYNCZYCH NOCNYCH DYŻURACH
ZAWIESZENI ZA NIEODBYTY DYŻUR POJEDYNCZY NA JEDEN MIESIĄC OD 01-04-2016r DO 30-04-2016r

1. OLEKSIEWICZ BOGDAN......(147)
2. PADYK JAROSŁAW..........(61)
3. GAWRYCH RADOSŁAW........(434)
4. KAZIMIERCZAK ADAM.......(432)
5. MSTOWSKI MARIUSZ........(355)
6.KUBIAK JAROSŁAW.........(265)
7.WAL MAREK...............(408)
8.KRAWCZYK KRZYSZTOF......(169)
9.MATIASZEWSKI HENRYK.....(388)
10.DARNIKOWSKI PIOTR.......(90)
11.ZASADA HENRYK...........(134)
12.WIECZOREK ADAM..........(72)
13.TOMCZYK SEBASTIAN.......(382 ???????/
14.HAJDUK ZBIGNIEW.........(191)
16 AJZERT DAWID............(120)
17.KLACHTA DAMIAN..........(297)
18.PUCHALSKI KRZYSZTOF.....(170)
19.NAWROT ANDRZEJ..........(286)
20.KOWALCZYK SEBASTIAN.....(450)
21.STRÓŻYK WITOLD..........(369)
22.FAŁEK MICHAŁ............(374)
24.ZIMNIAK TOMASZ..........(17)
25.KEDRA PIOTR.............(462)
26.OWCZAREK ZBIGNIEW.......(378)
27.LISICI MAREK............(334)
28.MACIAK JAROSŁAW.........(105)
29.GÓRALCZYK DARIUSZ ......(424) DO PUKI NIE ODROBI
30.WIŚNIEWSKI ŁUKASZ.......(128)
31.WACHOWIEC PATRYK........(84)
===============================================================================
ZAWIESZENI NA DWA MIESIĄCE ZA NIEOBECNOŚĆ NA POJEDYNCZYCH NOCNYCH DYŻURACH
tj. OD 01-04-2016 DO 31-05- 2016r

1,NOWAŃSKI RAFAŁ...........(426)
2.MUSIAŁ PIOTR.............(339)
3.DARNIKOWSKI PIOTR.......(90)
4.KLACHTA DAMIAN..........(297)
5,AJZERT DAWID............(120)
6.PUCHALLSKI KRZYSZTOF....(170)
7.NAWROT ANDRZEJ..........(286)
8.NOWAK JAROSŁAW..........(218)
9.TOMCZYK SEBASTIAN......(382) do puki nie odrobi (uzgodnione)
10.AJZERT MAREK...........(314)

===========================================================================
ZAWIESZENI NA TRZY MIESIĄCE ZA NIEOBECNOŚĆ NA POJEDYNCZYCH NOCNYCH DYŻURACH tj. OD 01-04-2016r DO 30-06-2016r
8-02-16 18:11:26ZAWIESZENI ZA NIEOBECNOŚĆ PODCZAS SPRZĄTNIA
LISTA WEDKARZY , KTÓRZY NIE BYLI NA SPRZĄTANIU JESIEŃ 2015 I SĄ
ZAWIESZENI DO CHWILI UREGULOWANIA OPŁATY ZA SPRZĄTANIE


1. HEJDUK ZBIGNIEW-------------------191
2. KUCHARSKI MARCIN-----------------227
5. KOSIADA JAROSLAW---------------373

8-01-16 15:52:26ZAWIESZENI W POŁOWACH I WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA ZA NIEODBYTE DYZURY NOCNE
WYDALENI ZE STOWARZYSZENIA W 2015 ROKU

1. CIESLA MACIEJ --------------106
2. SMUKLERZ MAREK--------------278
3. KOWALSKI JACEK--------------(461)
4. PŁACHTA ADAM ---------------(397)
5. MAJDA ŁUKASZ ---------------(398)
6. POGODA MICHAŁ---------------(439)
7. HEJDUK SAWOMIR-------------(264)
8. PIŁAT ADRIAN ---------------(57)
9. GUMOLA MARCIN -------------(340)
10. SUROWIEC JAROSŁAW ---------(287)
11. ŁYSZKOWSKI ZDZISAW---------(66)
12. STEPIEN MIROSLAW-----------(310)
13. WÓJCIŃSKI SZYMON-----------(422)
14. STAŃCZYK ROBERT------------(448)
15. KUŹNIK MICHAŁ--------------(19)========================================================================
ZAWIESZENI NA :

3-11-15 15:37:22DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Czarnocin dn.......................................................


..............................................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................................
(syn)
................................................................................
(data urodzenia)
................................................................................
(adres)
..................................................................................
(telefon)

DEKLARACJA
Przystąpienia do Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia .
Deklaruję wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dany rok. Z chwilą wystąpienie-wydalenia moje wpisowe przechodzi na rzecz Stowarzyszenia. Jednocześnie oświadczam, że będę się stosował do postanowień Statutu i Regulaminu Połowu oraz wszelkich poleceń Zarządu związanych z naszym Stowarzyszeniem. Oświadczam , że zostałem zapoznany z obowiązującymi dyżurami nocnymi i będę czynnie w nich uczestniczył.
Jednocześnie wyrażam zgodę , że jeśli zostanę ukarany za łamanie regulaminu Stowarzyszenia moje dane osobowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” oraz na tablicach ogłoszeń.


.................................
(podpis)

Osoby wprowadzające:
.1).................................................................
2)...................................................................


Decyzją Zarządu z dnia ................................w/w kolega (nie) został przyjęty do Stowarzyszenia Wędkarskiego „Wolbórka” w Czarnocinie.

Podpisy członków Zarządu:
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Czarnocin dnia ..............................................
26-04-15 17:43:47